Felhasznált irodalom

Bochenek Ryszard: Od palisád k podzemním pevnostem
Praha 1972.

Fiala Andrej: Waag Brückenkopf – prieskum a vyhodnotenie
Bratislava 1981.

Filous Jozef: Pevnost Komárno – několik poznámek k minulosti
Svaz čs. rotmistrů – odbočka v Komárne. Komárno 1930.

Gerő László: Magyarországi várépítészet
Budapest 1955.

Gyulai Rudolf: Komárom vármegye és Komárom város történetéhez
Régészeti egylet 1890. évi jelentés, Komárom 1890.

Hrock, Miroslav: Historické udalosti – Evropa
Praha 1977.

Kecskés László: Komárom erődrendszere
Műemlékvédelem XXII. évfolyam, 3. szám. Budapest 1978.

Kecskés László: Komárom az erődök városa
Budapest 1984.

Kurucz-Tóth János: A leányvári ásatások folytatása
A Komárom Vármegyei és Városi Múzeum Egyesület Értesítője, Komárom 1907., 1908., 1909.

Lichner Ján: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku
Vlastivedný časopis XIII/1. Bratislava 1964.

Romaňák Andrej: Pevnost Terezín
Ústí nad Labem 1972.

Rovács Albín: A Komáromi vár leszerelése
Komáromi Lapok XXII/30. Komárno 1901.

Rovács Albín: Az Újvárhoz lerombolt városrész
Komáromi Lapok XXV/29. 1904.

Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben
Budapest 1887.

Syrový, Bohuslav: Architektura
Odborové enciklopedie SNTL Praha 1973.

Takács Sándor: Lapok egy kis város múltjából
Komárom 1886.

Takács Sándor: Hogyan ostromolta a komáromi bírót 2000 török vitéz? Komáromi Lapok, XXI/7.1900.

Takács Sándor: Igazat mond-e az Öregvár felirata?
Komáromi Lapok XXI/1.1900.

Takács Sándor: Rajzok a török világból – II. köt.
Budapest 1915.

Tok Béla: A komáromi erődítmény
Komárom 1974.

Závadová Katarína: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storočí
Bratislava 1974.

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART