Obrazová príloha

 


Devastované murivo a komunikačno - strelecká galéria
v Monoštorskej pevnosti.Takéto neodborné zásahy pomôžu
 aj laikom spoznať konštrukciu stavby.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART