Obrazová príloha

 


Hlavné priečelie bývalého Dôstojníckeho pavilónu,
kde mali byty príslušníci rakúsko - uhorskej cisárskej armády.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART