Obrazová príloha

 


Ľavý bok bastiónu II. s kontreskarpou v pozadí so štátnou cestou do Bratislavy
a so sídliskom prístav.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART