Obrazová príloha

 


Letecký pohľad:Mesto Komárno na sútoku riek Dunaja a Váhu.
Vpravo na fotografii vidieť architektonickú hmotu objektov Starej
a Novej pevnosti.
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART