Obrazová príloha

 


Letecký pohľad na Monoštorskú pevnosť.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART