Obrazová príloha

 


Monoštorská pevnosť - vodná priekopa pri ľavom boku bastiónu.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART