Obrazová príloha

 


Na nádvorí t.j. v dutom bastióne V. sa konajú sochárske sympóziá.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART