Obrazová príloha

 


Obliehanie Komárna v roku 1594.
Autorovi poslúžila Benátska rytina z roku 1567 ako predloha
pre zobr. historickej scenérie. Rytina je príkl. pre také výtvarné práce,
ktoré nezobrazujú vernosť súdobých stavieb a fortifikácií,
sú vytv. na základe plánov a návrhov, komb. z viacerých predlôh.
Hadtörténeti múzeum Budapest.
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART