Obrazová príloha

 


Plán výstavby Vážskeho predmostia z roku 1866.
Kriegsarchiv Wien


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART