Obrazová príloha

 


Pohľad do južnej vodnej priekopy v pozadí s kaponierou II. - III.
v Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART