Obrazová príloha

 


Pohľad na Komárno od Dunajského predmostia z konca 19. storočia.
Kresba: L.Rohbock, Litografia:G.Hels. Podunajské múzeum Komárno

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART