Obrazová príloha

 


Pohľad na ľavý bok bastiónu VI. Monoštorskej pevnosti v pozadí s lodenicami
a mestom Komárno na ľavom brehu Dunaja.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART