Obrazová príloha

 


Pohľad z rímsy eskarpy na kontreskarpu a kaponieru III, - IV.
v Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART