Obrazová príloha

 


Pohľad do veľkého nádvoria bastiónu VI. po rekonštruovaní devastovaného muriva
so streleckým postavením v tvare slepých arkád.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART