Obrazová príloha

 


Poterna - výpadová brána pri pravom boku bastiónu
Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART