Obrazová príloha

 


Príklad novostavby v bastióne IV. kde bola na mieste asanovaného rondelu
vybudovaná administratívna budova na pôvodných základov s dodržaním
architektonickej hmoty a výrazových prostriedkov.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART