Obrazová príloha

 


Prvá poznaná pôdorysná schéma Starej pevnosti z roku 1572.
Zameranie vyhotovil Giulio Turco. Podunajské múzeum Komárno.
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART