Obrazová príloha

 


Prvé zobrazenie predsunutej tvŕdze sv. Petra - predchodcu
Dunajského predmostia.
W.P.Zimmermann na rytine zachytil oblehanie Komárna v roku 1594.

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART