Obrazová príloha

 


Rekonštrukčná kópia Kamennej Panny.
autor: akad. sochár Vladimír Višváder.
Konzervovaný originál sa nachádza
v Podunajskom múzeu v Komárne.


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART