Tiráž

© Ľudovít Gráfel

Vydalo: © Mestský úrad Komárno a NEC ARTE s. r. o., 1999

Design: Tibor Németh

Lektorovala: PHDr. Eva Dénesová, Mikuláš Getler

Preklady: Zuzana Bódayová, Zuzana Sáfiová

Technický redaktor: Ľudovít Gráfel, Tibor Németh

Reprodukcia: NEC ARTE s. r. o., Komárno - www.necarte.sk

Tlač: Bratislavské tlačiarne a.s., Polygrafia SAV, Bratislava

Autori fotografií: © Otto Kurucz, Oroszlámos György, Ľudovít Gráfel, Ladislav Platzner, Ladislav Vallach, Mária Sláviková, Peter Fránič, Szamódy Zsolt, Teodor Nagy, a archívne obrazové materiály Podunajského múzea v Komárne, strediska Slovenského ústavu pamiatok v Komárne, Mestského úradu v Komárne a zo súkromnej zbierky Ing. Mariana Reška.

 

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART