Obrazová príloha

 


Vegetácia urobí svoje aj na kaponierach v Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART