Obrazová príloha

 


Vnútorné múry kurtín s nástupnou rampou na veľkom nádvorí Starej pevnosti.
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART