Obrazová príloha

 


Vstup do nádvoria bývalého Dôstojníckeho pavilónu, ktorý má uzavretú
trojkrídlovú dispozíciu a svojou architektonickou hmotou je najväčším
objektom v pamiatkovej zóne mesta Komárna.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART