Obrazová príloha

 


Východný pohľad na Komárňanskú pevnosť so zemným valom,
ktorý vybudovali medzi pevnosťou a mestom v roku 1528.
Johann Ledentu - Ledentuov album - 1639. Podunajské múzeum Komárno
 


 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART