Obrazová príloha

 


Západná fasáda vstupu do Monoštorskej pevnosti.
  

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART