Zoznam použitej literatúry

Bochenek Ryszard: Od palisád k podzemním pevnostem.
Praha 1972.

Filous Jozef: Pevnost Komárno – několik poznámek k minulosti.
Svaz čs. rotmistrů – odbočka v Komárne. Komárno 1930.

Gerő László: Magyarországi várépítészet.
Budapest 1955.

Kecskés László: Komárom erődrendszere.
Műemlékvédelem XXII. évfolyam, 3. szám. Budapest 1978.

Kecskés László: Komárom az erődök városa. Budapest 1984.

Kolektív autorov: Súpis pamiatok na Slovensku,
zväzok II. Bratislava 1968.

Lichner Ján: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého nebezpečenstva na Slovensku.
Vlastivedný časopis XIII/1. Bratislava 1964.

Romaňák Andrej: Pevnost Terezín.
Ústí nad Labem 1972.

Rovács Albín: A Komáromi vár leszerelése.
Komáromi Lapok XXII/30. Komárno 1901.

Szinnyei József: Komárom 1848/49-ben.
Budapest 1887.

Takács Sándor: Lapok egy kis város múltjából.
Komárom 1886.

Tok Vojtech: Komárňanská pevnosť.
Komárno 1974.

Závadová Katarína: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori v XVI., XVII. a XVIII. storočí.
Bratislava 1974.

 

Copyright ® 1998-2007 Mesto KOMÁRNO | WEB Design gART