Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Parkovanie
v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021 Parkovanie v meste Link na VZN: vzn ...   2/2021 Mapa parkovacích zón Link na VZN:  VZN 7/2020, 2/2021, 3/2022 Úseky miestnych ... komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len („parkovacie miesta“) sú zaradené ...   Parkovacie lístky ZónaZákladná cenaparkovania za 60 minút Výška minimálnehoparkovnéhoCena ... žiadateľa – právnickej osoby o vydanie parkovacej karty Parkovaciu kartu si môžete vybaviť na riaditeľstve
stránka
Pevnostný systémNaša pýcha
stránka
Vývoj miery nezam. v ok. KN
Vývoj miery nezamestnanosti v okrese Komárno
stránka
Návštevný poriadok v starej a novej pevnosti
stránka
Výzvy
a. ... Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 z účelové ... ho fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport b. ... e. ... f.
stránka
Straty a nálezy
stránka
Vyhlásenie o cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé ... Anonymizujeme Vašu IP adresu a potom ju použijeme na analýzu údajov, ktoré navštívil Váš prehliadač a ... Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani použité na marketingové účely. ... V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia ... a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com
stránka
Prevod nehnuteľností
nehnuteľného majetku mesta júl 2018 - august 2019 Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta za ... mesta za prvý štvrťrok 2017 Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta za druhý polrok 2016 ... majetku mesta za 4Q/2015 a 1Q/2016 Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta za 2. polrok 2015 ... Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta za 1. polrok 2015 Zverejnenie prevodu nehnuteľného ... majetku mesta za 2. polrok 2015
stránka
Ako vybaviť
miestnosť na Mestskom úrade v Komárne na námestí generála Klapku 1 na prvom poschodí. ... za vyhradené parkovacie miesto 0, 400 €/m2/deň, pričom jedno parkovacie miesto je 10 m2 parkovacej plochy ... miesto 3x3 m365 € (13,51 €/m2/deň)Zábavné zariadenia a hry 2600 m22700 € (0,35 €/m2/deň)Parkovanie auta ... podať na príslušnom tlačive „Žiadosť o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na území mesta ... výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno v znení VZN č. 1/2017
stránka
Bytová politika
mestské nájomné byty a počet pridelených bytov v období 2010 – 2021 Pocet-podanych-ziadosti-a-pocet-pridelenych-bytovStiahnuť ... Zoznam žiadateľov o prenájom mestských bytov na rok 2023 02_TE_136_2023_Príloha01_Zoznam žiadateľov ... 2023Stiahnuť Dokumenty prejednané v Komisii pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Dokumenty prejednané ... v Komisii pre otázky sociálne, zdravotné a bytové Koncepcia riešenia nájomných a užívateľských vzťahov ... informácie o podmienkach prideľovania mestských nájomných bytov a tlačivá  nájdete tu.
stránka
Navštívte krásy Komárna
stránka
Elektronické formuláre - návod
Postup stiahnutia a inštalácie programu 602XML Filler nájdete na konci tejto str ... Formulár následne vytlačte, podpíšte a zašlite na mestský & ... Ak nemáte pripojenie na internet, tak formulár len vytlačte a zašlite na mestsk& ...     * Na úrade na základe čiarového kódu spárujú ... Nástroj na vypĺňanie formulárov 602XML Filler Na inštaláciu je potrebn
stránka
Štátny fond rozvoja bývania
stránka
Návrh ZaD k ÚPN KN 8/2012
- Vyhodnotenie PP - priesvitka LOK 1-3 - Technicka infraštruktura - priesvitky LOK 5 - Technicka ... infraštruktura - priesvitky LOK 1-4 - Doprava - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný ná ... ;vrh - priesvitky LOK 5 - Komplexný návrh - podklad LOK 5 - Komplexný ná ... ;vrh - priesvitky LOK 1-4 - Komplexný návrh - podklad 1-4 - Širšie vzťahy ... aacute;väzná časť
stránka
Nový územný plán mesta Komárno - NÁVRH
GRAFICKÁ ČASŤ 1_Širšie vzťahy 2_Komplexný urbanistický ná ... vrh_10000 3_Komplexný urbanistický návrh_5000 4_DOPRAVA 5_Technická infra ... rody a tvorby krajiny 8_ZABERY PPF a LPF 9_Verejnoprospešné stavby   TEXTOVÁ ... ; ČASŤ Oznámenie o prerokovaní návrhu nového Územného plá ... ;nu UPN-KN_NAVRH_SMERNA_CAST UPN-KN_NAVRH_ZAVAZNA_CAST
stránka
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Dokumenty spojené svoľbami do Národnej rady Slovenskej republiky: - Zákon o voľb ... ách do Národnej rady Slovenskej republiky (Vyvesené: 3. marca 2010 ... ) - Číselník krajín (Vyvesené: 3. marca 2010. ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku ... ) - Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku
stránka
Návrh Zmien a dop.úz.pl.m. KN č.10/2013
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 10/2013: Grafick ... á časť náložky: 1. ... Textová časť B. Záväzná časť C. Grafická časť D. ... ;lo k chybe v názvu (Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno ... ho plánu mesta Komárno č. 10/2013“.
stránka
ZADANIE Územného plánu mesta Komárno - návrh
-Návrh zadania
stránka
Návrh Zmien a dop.úz.pl.m. KN č.11/2013
Návrh Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 11/2013: Grafick ... á časť náložky: 1. ... Zásobovanie plynom a teplofikácia 7. Zásobovanie elektrickou energiou 8. ... Zásobovanie plynom a teplofikácia 7. Zásobovanie elektrickou energiou 8. ... Textová časť B. Záväzná časť C. Grafická časť D.
stránka
Nový územný plán mesta Komárno - Upravený návrh
 GRAFICKÁ ČASŤ 1_Širšie vzťahy 2_Komplexný urbanistický ná ... ;vrh_10000 3_Komplexný urbanistický návrh_5000 4_DOPRAVA 5_Technická infra ... štruktúraI-VH 6_Technická infraštruktúraI-E 7_Ochrana prí ... rody a tvorby krajiny 8_ZABERY PPF a LPF 9_Verejnoprospešné stavby   TEXTOVÁ