HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 7. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 19.04.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gabriel Dékány  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ Andruskó program - PN Andruskó program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh úverovej zmluvy na poskytnutie kontokorentného úveru pre mesto Komárno - výber financujúcej banky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. - MJ Gajdáč - PN Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
PeadDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič