HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 34. mimoriadne zasadnutie, konaného dňa 16.06.2009Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Hitelesítők - Overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - ZŠ Práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - MŠ Lodná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - MŠ Kapitánová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh na zmenu uznesení Mz .v Komárne o spolufinancovaní projektov zameraných na zlepšenie technického stavu budov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno - Základná umelecká škola
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Návrh na zmenu uznesenia k spolufinancovaniu projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej časti Komárna - námestie" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó