HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 14. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 24.11.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN - MJ Keszegh program 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN - MJ Keszegh program 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN - MJ Tóth program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program celý - Program egész
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Návrh na zefektívnenie procesu verejného obstarávania v podmienkach mesta KN -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 - Žiada o slovo - Szót kér Zuzana Hervayová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 - Žiada o slovo - Szót kér Fekete Vince
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.1.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2011 - PN - MJ Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.2.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.1.
MUDr. Peter Stráňovský - žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove Dôstojníckeho pavilónu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 7.
Návrh MsÚ na uznesenie k návrhu na prevod projektových dokumentácií k novému dunajskému mostu do vlastníctva SSC Bratislava -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh zmeny Zriaďovacej listiny Comorra Servis prísp. org. - Javaslat a Comorra Servis járulékos szervezet Alapítólevelének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 9.
Kérdések - Otázky - Výzva ohľadom zrušenia štátného občianstva Olivéra Boldoghyho PN - MJ Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Kérdések - Otázky - Výzva ohľadom zrušenia štátného občianstva Olivéra Boldoghyho PN - MJ Kanthová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Kérdések - Otázky - Výzva ohľadom zrušenia štátného občianstva Olivéra Boldoghyho MJ - PN Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Kérdések - Otázky - Výzva ohľadom zrušenia štátného občianstva Olivéra Boldoghyho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič