HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 42. zasadnutie MZ, konaného dňa 30.10.2014Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
NOE sro -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 1637 megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 1801 megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 1803 megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 1806 megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 1807 megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
 Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh na VZN mesta Komárno číslo /2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
VZN mesta Komárno číslo /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a helyi illetékeket a komunális hulladékokra, valamint az kisebb építkezési hulladékokra - szót kér - žiada o slovo
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
VZN mesta Komárno číslo /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a helyi illetékeket a komunális hulladékokra, valamint az kisebb építkezési hulladékokra - PN-MJ Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
VZN mesta Komárno číslo /2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Javaslat a /2014 sz. általános érvényű rendelet elfogadására, amely meghatározza a helyi illetékeket a komunális hulladékokra, valamint az kisebb építkezési hulladékokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN mesta Komárno, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Protest prokurátora č. Pd 103/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva v meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Protest prokurátora č. Pd 102/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 26/2003 o požiarnom poriadku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Protest prokurátora č. Pd 107/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 04/2012 o podmienkach držania psov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 12.
Protest prokurátora č. Pd 106/2014/4401-8 proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Komárno číslo 01/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.
Protest prokurátora č. Pd 91/14/4401-7 proti ustanoveniam § 3 ods. 1 a § 8 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 18/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné opady -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 14.
Protest prokurátora č. Pd 104/14/4401-9 proti VZN Mesta Komárno číáslo 03/2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 15.1.
Žiadosť Zariadenia pre seniorov Komárno o súhlas s odpísaním nevymožiteľných pohľadávok -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.2.
Žiadosť Zariadenia pre seniorov Komárno o úpravu rozpočtu (navýšenie vlastných príjmov) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 15.3.
Žiadosť Zariadenia pre seniorov Komárno o úpravu rozpočtu (presun z bežných na kapitálové výdaje) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 15.4.
Návrh na schválenie kontokorentného úveru na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 15.5.
Správa o stave začatých a pripravovaných inv. akcií k 30.9.2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 16.1.
Ing. Ondrej Hano a manželka Alena Hanová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 16.2.
Západoslovenská distribučná, a.s. - žiada o predaj NN káblového vedenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 16.3.
Prenájom DHM, technologického zariadenia - TV vysielača po rekonfigurácii, spoločnosti COM-Média, spol. s r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 16.4.
Erzsébet Mayer - žiada o zníženie kúpnej ceny pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Alžbeta Jágerská    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 16.5.
Edita Csizmaziová - žiada o zníženie nájomného - PN-MJ Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 16.6.
Peter Hovorka - PENITA REŠTAURANT - žiada o zníženie nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 16.7.
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie - žiada o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.8.
Fortissima Group s.r.o. - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.9.
Gabriel Bartalos - žiada o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth  Mihály Mácza  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 16.10.
Alexander Csehi a manželka Márta Csehiová - žiadajú o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 16.11.
Pál Köpcsényi a Ilona Köpcsényi - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 16.12.
Ing. Jozef Magyarics a manželka Gabriela Magyaricsová - žiadajú o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 16.13.
Csaba Szalai - žiada o predaj pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 16.15.
Monika Hodúrová - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 16.16.
Západoslovenská distribučná, a.s. - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 16.17.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 16.18.
Attila Rózsás - žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 16.19.
ZSE Distribúcia, a.s. - žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 16.20.
HOME GOLD s.r.o. - žiada o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 16.21.
Zoltán Kollár - žiada o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 17.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Helena Petrovská -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 17.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Zuzana Mlinkovicsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 17.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Elvíra Lesková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Németh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 17.4.
Žiadosť o prenájom bytu- Anita Pataky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 17.5.
Žiadosť o prenájom bytu- Anton Horváth -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 18.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Zariadenie pre seniorov Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 18.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Oazis občianske združenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 18.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Ústredie diakónie RKC -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 18.4.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Náruč n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19.4.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 19.2.
Žiadosť Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno o zmenu rozpočtu na rok 2014 - PN-MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 19.1.
Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. práce č.24 o zmenu rozpočtu na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 19.3.
Žiadosť Základnej školy a ŠKD pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno o zmenu rozpočtu na rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 20.
Informácia o plnení a realizovaní zmien o Zásadách parkovania v meste Komárne - Beszámoló a Komárom Város parkolási rendjében beállt változásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
PaedDr. Štefan Bende JUDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy