HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 44. zasadnutie MZ, konaného dňa 11.10.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Stubendek - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Stubendek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Proti:
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Keszegh B. (Reformovaná kresťanská cirkev)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Keszegh B. (zaradiť 2 body z min. MZ)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušiť uzn. 1548/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek  Róbert Szayka


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení * Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek  Róbert Szayka


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.1
TE-1929_2018_KFC_žiadosť o prenájom, osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.3
TE-2037_2018_Comorra Servis_návrh na odňatie zo správy - Proc. návrh Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.0
TE-2067/2018 Reformovaná kresťanská cirkev - prenájom nehnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.1
TE_1987_2018 Pons Danubii- účelová dotácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs    

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.2
TE_2014_2018_Financovanie Cultplay -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.3
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 Program 4.2 Komunálny odbor - Prostredie pre život * Javaslat Komárom Város 2018-as évi költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.4
TE_2015_2018_Návrh na spolufinancovanie projektu_Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.5
TE_2044_2018_ Zmena programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.6
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na kúpu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó
 Róbert Szayka JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.7
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov * Állami lakásfejlesztési alapból való hitelfelvételröl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  Róbert Szayka
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.8
Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno - PN - MJ Knirs
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
 Róbert Szayka      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.8
Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre ZŠ a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2018 z Programového rozpočtu mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs  Róbert Szayka    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.9
Návrh na prijatie kontokorentného úveru na rok 2019 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič  Róbert Szayka


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.1
TE-2057_2018_info o doručení petície - PN Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.1
TE-2057_2018_info o doručení petície -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.2
TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ - Žiada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.2
TE-1885_2018_Köles Balázs_osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.3
TE-2064_OVS_rodinný dom na ul. Pevnostný rad 16 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.4
TE-2065_OVS_p.č.11140 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Csaba Cúth  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.5
TE-2063_OVS_budova LEHÁR - Alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.6
TE-2026_2018_Berta Mátyás - Alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 7.5
TE-2063_OVS_budova LEHÁR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7.7
TE-2027_2018_Doležal János -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 7.8
TE-2028_2018_Čako Kemal -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 7.9
TE-2029_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Park Anglia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 7.10
TE-2030_2018_Komárňanský Komunitný Klub_Petöfiho ul -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 7.11
TE-2031_2018_Kopša Ladislav - Alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 7.11
TE-2031_2018_Kopša Ladislav - Alternatíva 1 - uznesenie č.2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 7.12
TE-2035_2018_SBD, predaj pozemku, p.č. 7334-1 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 7.13
TE-1880_2018_Kóša Peter - Proc. návrh Glč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 7.13
TE-1880_2018_Kóša Peter - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 7.14
TE-1879_2018_Füssi Peter - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 7.15
TE-1881_2018_MUDr. Cséplö Peter - Alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 7.16
TE-1988_2018_Zichyho palác OVS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 7.16
TE-1988_2018_Zichyho palác OVS - Pokračovanie - 18.10.2018 13,00 hod.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek