HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 9. zasadnutie MZ., konaného dňa 18.06.2015
( KOMVak )Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Korpás program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Hortai program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 13.
Kanalizácia a ČOV - Zlatná na Ostrove - informatívna správa spoločnosti KOMVaK, a.s. - A csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer - a KOMVaK rt. tájékoztató anyaga -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2014 - A KOMVaK, rt. beszámolója a 2014. évről - Javaslat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Vzájomné pohľadávky a záväzky - mesto Komárno a KOMVaK, a.s. - Komárom Város és a KOMVaK rt. közötti kölcsönös követelések és kötelezettségek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Podnikateľský plán na rok 2015 -KOMVaK, a.s. - A KOMVaK rt. vállalati terve a 2015. évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Cena vodného a stočného na rok 2015 - KOMVaK, a.s. - A víz és szennyvíz díja a 2015. évre - KOMVaK, rt. - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Cena vodného a stočného na rok 2015 - KOMVaK, a.s. - A víz és szennyvíz díja a 2015. évre - KOMVaK, rt. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Návrh nájomnej zmluvy so spoločnosťou KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK rt-vel kötött bérleti szerződésre - PN stiahnút bod z rokovania - PJ levonni (Andruskó)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 10.
Informatívna správa o spracovaní plánu obnovy verejných vodovodov a kanalizácií na území mesta Komárno - Beszámoló a Komárom Város területén elhelyezkedő víz- és csatornahálózat felújításának tervezetéről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 11.
Nadobecný skupinový vodovod (NSV) - informatívna správa - Közös tulajdonban lévő vízvezeték (NSV) - tájékoztató beszámoló -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 12.
Zrážková voda - informatívny materiál spoločnosti KOMVaK a.s - Esővíz - a KOMVaK rt. tájékoztatója -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - PN-PJ Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 6
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - verejné hlasovanie - nyilt szavazas
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Zsolt Balogh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Ladislav Domonkos error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Ladislav Domonkos
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Jozef Jarábek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 20
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Viktor Olláry
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 11
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására - Ing. Csaba Vágó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 14
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 14.
Návrh na odvolanie členov a voľbu predstavenstva spoločnosti KOMVaK, a.s. - Javaslat a KOMVaK, rt. igazgatótanács tagjainak visszahívására és új tagok választására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less