HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 14. zasadnutie MZ., konaného dňa 10.12.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Fekete
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN.MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 416/C/2015, 414/2015, 413/2015, 367/2015, 257/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti KOMVaK a.s. - Javaslat a KOMVaK rt. alaptőke emeléséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 516/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 532/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 548/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov - Az idősek otthona költségvetésének módosítási javaslata -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja" mesta Komárno na roky 2015-2022 - - PN-MJ Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 25/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom - Javaslat Komárom Város 25/2015-ös sz. ÁÉR-ére, egyszeri és különleges segélyek folyósításáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno - MJ Rada error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno - PN rada - MJ tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Károly Less      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Comorra Servis - Zriaďovatelská listina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Comorra Servis - nenávratný finančný príspevok . MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2016 - 2018 - A főellenőr szakvéleménye a város 2016 - 2018-as költségvetési javaslatához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN FK - PJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 1 error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.
Cyklotrasa EUROVELO 6 úsek Čičov - Komárno - žiada o slovo - szót kér Ján Simon
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.
Cyklotrasa EUROVELO 6 úsek Čičov - Komárno - prerušenie - berekesztés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 14.
Cyklotrasa EUROVELO 6 úsek Čičov - Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 15.
Upozornenie prokurátora č. Pd 133/15/4401-3 - A Pd 133/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 16.
Upozornenie prokurátora č. Pd 91/15/4401-3 - A Pd 91/15/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.
Návrh na uznesenie -Odňatie nehnuteľnosti zo správy COMORRA SERVIS, príspevková organizácia Mesta Komárno - Határozati javaslat városi ingatlan kezeléséről szóló meghatalmazás visszavonásáról a COMORRA SERVIS városi járulékos cégtől -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov - Javaslat Komárom Város 27/2015-ös sz. ÁÉR -ére, mely meghatározza a választási plakátok elhelyezésének pontjait -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 19.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 20.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 18.11.2015- informatívny materiál - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 21.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016 - A főellenőr ellenőrzési terve a 2016-os év első félévére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 22.1.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2015 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 22.2.
Žiadosť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno o úpravu rozpočtu na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 22.3.
Žiadosť Základnej školy M. Jókaiho s VJM, Komárno, Ul. mieru č.2 o zvýšenie dotácie v oblasti originálnych kompetencií na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 23.1.
Pridelenie bytu vo verejnom záujme - Szórád Csaba -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 23.2.
Žiadosť o prenájom bytu - Szeilerová Annamária a Szeiler Peter -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 23.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Vörös Ján a Vörösová Beáta -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 24.1.
Ladislav Hájas - FARMER - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 24.2.
Mária Tóthová - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 24.3.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne - Žiadosť o predaj budovy a pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 24.4.
Patrik Fiam, Frederika Fiamová Háziová - Žiadosť na prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 24.5.
Patrik Fiam, Frederika Fiamová Háziová - Žiadosť na prenájom pozemku - alternatíva 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 24.6.
ASKARA s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 24.7.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 24.8.
Rudolf Kiss - Žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 24.9.
Ing. Marián Nemec a manželka Edita Nemcová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 24.10.
Imre Szabó a Melinda Szabó - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 24.11.
Csaba Persei - Žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 24.12.
GAMOTA - agro s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 24.13.
Martin Drahoš - Žiadosť o predaj pozemkov - alternatíva 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 24.14.
Robustech s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 24.15.
Peter Viczencz a Tivadar Birkus - Žiadosť o výpožičku - žiada o slovo - szót kéír Ján Deminger
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 24.16.
ELVED, s.r.o. - Žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 24.17.
ARGIM, spol. s r.o. - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 25.1.
Zoznam havarijných situácií v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 25.2.
Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 34/2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 25.3.
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Komárno pre Jokaiho nadáciu - Jókai alapítvány -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 26.
Informacia a činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.Z. o ochrane verejného záujmu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko