HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 33. zasadnutie MZ, konaného dňa 18.05.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Andruskó nový bod 30
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Feszty
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN-MJ Benyó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program PN- MJ Rajko
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Celý program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie 1185/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - PN Keszegh M.-hlasovať zvlášť o bodoch
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Uzemný plán mesta Komárno
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Projekt zníž. energ. náročnosti admin. budov a MŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - MSU, CVČ, budova MP- zateplenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Rekonstrukcia budovy ZUS
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Projekt Interreg SK-HU Pro Castello Comaromiensi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Nákup RD Nová Stráž
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Rekonštrukcia Župný dom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Parkoviská V. Jarková, Dvorská
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Chodník pozdlž hlavnej ulice Nová Stráž
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Štúdia a PDna rekonštrukciu budovy bývalej Polikliniky
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko  

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 4.
Návrh investícií Mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város beruházásaira 2017-ben - Celý zoznam investícií
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 5.
Protest prokurátora č. Pd 29/17/4401-6 - A Pd 29/17/4401-6 sz. ügyészi tiltakozás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 7.1.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Árpád Mészáros, Nagy Florián Gyuláné, Silvester Mészáros-Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 7.4.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Mgr. Mária Broczká-Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 7.5.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Západoslovenská distribučná, a.s.,-Žiadosť o predaj trafostanice -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 7.6.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - BEST LIFE INVEST s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 7.7.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 7.8.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Občianske združenie Villa Camarum Polgári Társulás-Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
PhDr. Imre Knirs      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 7.9.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - ENERGYMONTAGE, s.r.o.-Žiadosť o prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 7.10.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Július Bedecs-Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
PhDr. Imre Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 7.11.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - WR SERVICE s.r.o.-Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 7.12.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Majer Tímea-Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 7.13.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme za účelom rekonštrukcie-výmeny, údržby a komerčného využitia výlepných a vývesných plôch v meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 7.14.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Rodinné Montessori centrum o.z.-Žiadosť o výpožičku nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 7.15.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Marek Hluško - LITOVEL PUB-Žiadost o súhlas s umiestnením sezónnej letnej terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 7.16.
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 8.1.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2017 (doplnený) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 8.2.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Gazdovská 8/21 - Botka Milan -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 8.3.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Gazdovská 8/32 - Bohumelová Juliana -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 8.4.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Gazdovská 10/7 - Domonkos Tichomír -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 8.5.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o výmenu bytu na nižšie poschodie - Erika Cechmeisterová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 8.6.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/55 - Lakatosová Angelika -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 8.7.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu - Veľký Harčáš 61/70 - Lakatosová Gabriela a Lakatos Milan -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 8.8.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu - Lakatoš Otto -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 8.9.
Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Žiadosť o prenájom bytu - Ul. gen. Klapku 2/1 - Erika Hegedűsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 9.1.
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2017 (ÚOO) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 9.2.
Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mestskej polície na rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 10.1.
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - Návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z programu 6.1.8 Školy - vynútené opravy a údržba v Programovom rozpočte Mesta Komárno na rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 10.2.
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - Žiadosť ZŠ M. Jókaiho s VJM Komárno o navýšenie rozpočtu ŠKD od šk.r. 2017/2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.3.
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.4.
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevného zboru Komárno o prevzatie zriaďovateľskej pôsobnosti Materskej školy s VJM Komárno, Ul. Handlovská 4 od 1. septembra 2017 - PN - MJ Keszegh M
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 10.4.
Žiadosti a návrhy vo veciach školstva, kultúry a mládeže - Žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkevného zboru Komárno o prevzatie zriaďovateľskej pôsobnosti Materskej školy s VJM Komárno, Ul. Handlovská 4 od 1. septembra 2017 - Pokračovanie 25.5. 13,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu:
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia -Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 11.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2016 - A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2016-os évi gazdálkodásához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.
Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2016 - Komárom Város 2016-os gazdálkodásának kiértékelése - Pozmeňovací návrh Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.
Hodnotenie výsledku hospodárenia mesta Komárno za rok 2016 - Komárom Város 2016-os gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo .../2017 o rozsahu a podmienkach poskytovania soc. služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS Komárno - Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR a komáromi Idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről - Pozmeňovací návrh Rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo .../2017 o rozsahu a podmienkach poskytovania soc. služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS Komárno - Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR a komáromi Idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről - Pozmeňovací návrh Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 14.
Návrh VZN Mesta Komárno číslo .../2017 o rozsahu a podmienkach poskytovania soc. služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS Komárno - Javaslat a .../2017 sz. ÁÉR a komáromi Idősek otthona által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 15.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016: - A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése:Zariadenie pre seniorov ­ Idősek otthona -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 15.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016: - A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése:Mestské kultúrne stredisko ­ Városi Művelődési Központ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 15.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2016: - A 2016-os év gazdasági eredményeinek értékelése:COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 16.2.
Návrh na uzatvorenie dodatku k protokolu na zverenie majetku Mesta Komárno do správy príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS, k zmene Zriaďovacej listiny COMORRA SERVIS a návrh na prevádzkovanie hygienických zariadení organizáciou COMORRA SERVIS -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 17.
Zámer obnovy budovy bývalej Polikliniky na Klapkovom námestí - A volt Poliklinika épületének felújítási szándéka - Pozmeňovací návrh Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 17.
Zámer obnovy budovy bývalej Polikliniky na Klapkovom námestí - A volt Poliklinika épületének felújítási szándéka - Pozmeňovací návrh Rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 18.
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno - Alapelvek, melyek Komárom Város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák ­ javaslat - Pozmeňovací návrh finančnej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 18.
Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Komárno - Alapelvek, melyek Komárom Város vagyonának gazdálkodását és kezelését szabályozzák ­ javaslat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 21.
Návrh na vykonanie odstránenia inventarizačných rozdielov a nedostatkov zistených pri mimoriadnej inventarizácii majetku a záväzkov mesta Komárno v r.2016 - Javaslat a 2016 ­ ban végzett soron kívüli leltárnál megállapított különbségek és hiányosságok eltávolítására - Pozmeňovací návrh Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 22.
Správa o činnosti mestskej polície v Komárne za rok 2016 - Beszámoló a Komáromi városi rendőrség 2016. évi eredményeiről 21.1. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 23.
Návrh VZN číslo .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu na sociálne a zdravotné účely - Javaslat .../2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja ill. bővíti a 13/2015 sz. ÁÉR-t a szociális és egészségügyi célokra szóló pénzbeli támogatás szabályozásáról - Pozmeňovací návrh Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 23.
Návrh VZN číslo .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu na sociálne a zdravotné účely - Javaslat .../2017 sz. ÁÉR elfogadására, amely módosítja ill. bővíti a 13/2015 sz. ÁÉR-t a szociális és egészségügyi célokra szóló pénzbeli támogatás szabályozásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 24.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015-Občianske združenie Franza Lehára - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Lehár Ferenc polgári társulás - Procedurálny návrh Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna PaedDr. József Kiss Péntek    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 25.
- Prerušiť rokovanie v tomto bode
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 25.
- Pokračovanie 01.06., 15,00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy      

   Proti:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács