HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 7. zasadnutie MZ., konaného dňa 16.04.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó program1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó program 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Keszegh program 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Keszegh program 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - 1.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - 2.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékoztató a határozatok teljesítéséről - 3.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4
Zásady... - prestávka-szünet
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 3
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4
Zásady... - Návrh na uznesenie Hortai error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4
Zásady... - Návrh na uznesenie Hortai - HJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne a Návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne - zrušuje sa - megszüntetni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.
Návrh VZN č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2013, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne a Návrh Pravidiel užívania viacúčelových športových ihrísk v Komárne - pravidlá užívania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh na úpravu VZN mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 7.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 8.
Návrh na podpísanie "Vyhlásenia CIVITAS Forum" - Javaslat a "CIVITAS Forum nyilatkozat" aláírására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 9.
Informatívna správa k zámeru "Obnova mikroregiónu na sídliskách mesta Komáro" - Beszámoló a "Komárom város lakótelepi mikrorégiós felújítási tervéről" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Vyhodnotenie realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb Mesta Komárno na rok 2014 - Komárom város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2014 - es évi megvalósítási terve kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Vincent Németh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Zuzana Mlinkovicsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Tibor Pusztay a Jarmila Pusztayová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 8
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU- Matilda Csehová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Zsolt Bíró -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Eva Hajtmanová a Róbert Hajtman -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Kitti Harmanovská -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Róbert Sárközi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Petra Ráczová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Silvia Mažárová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.11.
Žiadosť o prenájom bytu - Ing. arch Kornel Szabó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.12.
Žiadosť o prenájom bytu - Klaudia Vörösová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 11.13.
Žiadosť o prenájom bytu - Brigita Sztrecsková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.14.
Žiadosť o prenájom bytu - Silvester Sztrecsko -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.
Kapitálové výdavky - Župný dom - PN-MJ Keszegh 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.
Kapitálové výdavky - Župný dom - PN-MJ Keszegh 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno za rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 13.2.
Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na roky 2015 - 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 13.4.
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska Komárno na roky 2015 - 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za rok 2014 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.6.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2015- 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 13.6.
Návrh rozpočtu COMORRA SERVIS na roky 2015- 2017 - prerušenie MZ, pokračovanie 23.4.2015 - ülés berekesztése
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 14.2.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 14.3.
Ing. Vladimír Blaško - prenájom pozemku parcely registra "C" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 14.4.
Anton Édes - predaj pozemkov parcely registra "C" - žiada o slovo Édes - szót kér Édes
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 14.4.
Anton Édes - predaj pozemkov parcely registra "C" - PN-MJ Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 14.5.
Eva Hámoriová a spol. - žiadajú o predaj pozemkov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 6
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Proti:
MUDr. Attila Horváth      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 14.5.
Eva Hámoriová a spol. - žiadajú o predaj pozemkov - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 7
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Ing. Konštantín Glič      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 14.6.
Erik Földes - predaj pozemkov novovytvorenej parcely - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 14.7.
Penita Pension, s.r.o. - prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 14.8.
Marina - alt, spol. s r.o. - predaj parcely registra "C" č. 3005/2 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 14.9.
Vlastníci bytov v bytovom dome v Komárne, Baštová ul. 35, 37, 39, 41, 43, 45 a Okružná cesta č. 60, 62, 64, 66, 68 a 70 - predaj pozemku - PN-PJ Vetter
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 14.10.
Žiadosť Ministerstva Vnútra SR o prevod podielu mesta v nehnuteľnosti - budovy bývalého "Zdravcentra" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 15.1.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na rok 2015 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.2.
Návrh na delegovanie členov do Rád škôl a školských zariadení - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 15.3.
Žiadosť o súhlas mesta k zriadeniu elokovaného pracoviska Súkromnej základnej školy Sylvie Czafrangóovej -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
PaedDr. József Kiss Péntek      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 16.1.
Návrh na zmenu uznesenia č. 47/2015 zo dňa 26. marca 2015 k návrhu na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2015 z rozpočtu Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 17.
Parkovací systém mesta Komárno - Komárom város parkolási rendszere - žiada o slovo Ferenczi - szót kér Ferenczi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 18.
Návrh na súvislú ucelenú opravu miestnych komunikácií v správe mesta Komárno - Javaslat Komárom Város közútjainak egybefüggő javítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 19.
Návrh na zmenu v premávke mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno od 01. mája 2015 do 31.decembra 2015 - Javaslat a Komárom Város helyi autóbuszközlekedés forgalmának változtatására a 2015. május 1.- 2015.december 31. időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 20.
Návrh na vypracovanie základných predpisov Mestskej polície v Komárne - Javaslat a Komáromi városi rendőrség alapdokumentumainak kidolgozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 21.
Návrh na vytvorenie vysunutého pracoviska Mestskej polície v Komárne - Javaslat a Komáromi városi rendőrség kirendeltségének létrehozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Podpora a rozvoj športu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesnie k vzdaniu sa funkcie a k návrhu na voľbu člena komisie (Olláry)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Rád sv. Benedikta
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 22.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie k návrhu na zmenu uznesenia a doplnenie Zoznamu investícií na roky 2015-2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter