HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 10. mimoriadne zasadnutie MZ, konaného dňa 08.06.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Návrh na zloženie výberovej komisie na miesto riaditeľa zeriadenia seniorov v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie zásad pre zriadeni a činnosť Komisie MZ. KN. COM-MÉDIA - MJ - PN Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 5
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie zásad pre zriadeni a činnosť Komisie MZ. KN. COM-MÉDIA - Zásady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 4.
Návrh na schválenie zásad pre zriadeni a činnosť Komisie MZ. KN. COM-MÉDIA - Komisie - Bizottságok
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárna. - MJ - PN Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Návrh na úpravu platu primátora mesta Komárna. - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
PeadDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Prerokovanie návrhu krízového plánu fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR s.r.o. - MJ - PN Glič
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 6
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Konštantín Glič      

   Proti:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Prerokovanie návrhu krízového plánu fungovania hospodárenia spoločnosti VIATOR s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai