HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 23. zasadnutie MZ., konaného dňa 08.09.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenie pre seniorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Odstránenie následkov kalamitnej situácie - informatívna správa - A vihar következményeinek felszámolása - tájékoztató anyag - žiada o slovo Deminger
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Odstránenie následkov kalamitnej situácie - informatívna správa - A vihar következményeinek felszámolása - tájékoztató anyag -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 9
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 12.9.2016 10:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 11
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 14.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. József Kiss Péntek

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 9.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 19.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.
Návrh na VZN Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi - Javaslat Komárom Város 9/2016 számú Általános érvényü rendeletére a kommunális hulladék és az apró építkezési törmelék kezeléséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 8.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 9.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2016 za uplynulé obdobie - A főellenőr 2016-os év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie Zásad o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno - Javaslat a nyári teraszok üzemeltetési irányelvének jóváhagyására Komárom Város területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Návrh VZN Mesta Komárno č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Návrh na realizáciu výstavby a obnovu prístreškov MHD - Megoldási javaslat fedett buszmegállók építésére illetve meglévők felújítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Návrh na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme za účelom rekonštrukcie - výmeny, údržby a komerčného využitia výlepných a vývesných plôch v meste Komárno - PN Kovács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 14.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre Židovskú náboženskú obec v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 15.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.05.2016- informatívny materiál - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 16.1.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu v DOU na rok 2016 - doplnený -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 16.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Dávid Štefan -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 16.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/15 - Mgr. Hagyóová Tünde -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 17.1.
Tibor Takács a Tatiana Takácsová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 17.2.
Ing. Pavol Kysel a Edita Kyselová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 17.3.
PARK IN s.r.o. - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 17.4.
Peter Pálinkás - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 17.5.
Alžbeta Némethová - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 17.6.
SWAN SK s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 17.7.
KORTINA COM s.r.o. - Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 17.8.
Stará pevnosť Komárno n.o. - Žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.9.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru a návrh na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov - prístavby ZŠ na ul. Košickej na parc. registra "C" č. 7307 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.10.
SHMÚ- Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.11.
COM-therm, spol. s r.o. - Žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Szilárd Ipóth


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.12.
Com-therm, spol. s.r.o. - Žiadosť o uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty JUDr. Margit Keszegh  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.13.
Rádio Mária Slovakia - Žiadosť o prenájom hnuteľnosti -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.14.
Alexander Nagy - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 17.15.
Ing. Daniela Kočišová - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 17.16.
Ondrej Bendo - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 17.17.
Štefan Szabó - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 17.18.
András Mayer - Žiadosť o prenájom pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 17.19.
Ferenc Magyarics - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene - PN rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 17.19.
Ferenc Magyarics - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 17.20.
Erik Földes - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 17.21.
Eva Hámoriová, Dezider Máté a manž. Mária Mátéová, Mária Földesová, Janetta Földesová, Pavol Kraváč a manž. Monika Kraváčová a Ján Földes a manž. Marta Földesová - Žiadosť o predaj pozemku - 1 alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 17.22.
Eduard Halmo - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 17.23.
Ján Lipták a manž. Andrea Liptáková- Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 17.24.
Karol Pipper KVALITA - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 17.25.
Ing. Pavol Boschetti a manž. Mgr. Adriana Boschetti - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 17.26.
Zuzana Slezáková - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 17.27.
Žiadosť o predaj nebytového priestoru - ul. Župná - PN Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.29.
Csaba Tóth a manželka Angela Tóthová - Žiadosť o výpožičku pozemku - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 17.30.
FOVEA s.r.o. - Žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 18.
Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť zámennú zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č.k. 5Cb/4/2015 - 1. alternatíva error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 18.
Návrh na uzavretie súdneho zmieru v právnej veci žalobcu GOLDBERG MEDIA, s.r.o. Komárno proti žalovanému Mesto Komárno o uloženie povinnosti uzavrieť zámennú zmluvu vedenej na Okresnom súde Komárno č.k. 5Cb/4/2015 - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko