HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 6. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 31.03.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ Andruskó program - PN Andruskó program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - MJ Andruskó 2 program - PN Andruskó 2 program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy  


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Elektronické aukcie - VETO
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 8
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 8
Prítomní: 25


   Proti:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Elektronické aukcie - MJ Andruskó - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 27.01.2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - 3. pont - 3. bod
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 14
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS-Andrej Rozbroj a Alžbeta Rozbrojová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Eva Bucseková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.3.
Aktualizovaný zoznam žiadateľov o prenájom bytu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Magdaléna Borosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Melinda Nagyová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.6.
Žiadosť o prenájom bytu vo verejnom záujme -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Imre Mayer -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Ing. Ladislav Percel -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Margita Balázsová a Zoltán Balázs -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Gabriel Petrók -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.11.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu v zmysle §6 ods.6 VZN č. 19/2003 - Zuzana Rybanská -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.12.
Stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome na adrese Ul. gen. Klapku 2-8 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.13.
Stanovenie výšky mesačného nájomného v bytovom dome na adrese Ul. roľníckej školy 49-51 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Domova dôchodcov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.
Návrh VZN mesta Komárno č. /2011o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende      

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - MJ Andruskó - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová    

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - MJ Andruskó 2 - PN Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - MJ Dubány - PN Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 3
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák  

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - MJ Keszegh - PN Keszegh
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - A1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.
Návrh programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2011 - 2013, Odborné stanovisko HK k rozpočtu 2011-2013 - A2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 25


   Za:
Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány Ing. Alžbeta Jágerská    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.1.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - ZO postihnutých civilizačnými chorobami -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.2.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 10.3.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - ZO DiaKom -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 10.4.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - Židovská náboženská obec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 10.5.
Žiadosť o priznanie finančnej dotácie - ZO postihnutých civilizačnými chorobami-ZO karidakov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.1.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - schválenie - Kultúra
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.2.
Návrh na poskytnutie finančnej dotácie a finančných darov z účelového fondu z rozpočtu mesta na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť - neschválenie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.3.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na celoročnú aktivitu športových klubov na rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport - MJ Andruskó - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 11.4.
Žiadosti a návrhy na poskytnutie finančných dotácií na jednorazovú aktivitu športových klubov na rok 2011 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na telesnú kultúru a šport -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.5.
Návrh na udelenie ceny mesta PRO URBE - Procedurális Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Mária Kanthová    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12.
Zabezpečenie turisticko-informačnej činnosti v meste Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 13.1.
Návrh na spoplatnenie zaťaženia nehnuteľného majetku vecnými bremenami - Reklámtáblák 2 - Reklamné tabule 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 13.2.
KOMBIT Komárno s.r.o. - ponúka k odpredaju bytový dom so súpisným číslom 2113 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
PeadDr. Štefan Bende      

   Zdržali sa:
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 13.3.
Csente Mário - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 13.4.
František Csalava - žiada o výpožičku novovytvorenej parcely č. 2474/3 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 13.5.
Užívatelia bytov na Považskej ulici č. 1 v Komárne - žiadajú o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 13.6.
in - Elis SK, s.ro. - žiada o úpravu zmluvy o výpožičke časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 13.7.
Vodohospodárska výstavba, š.p. - žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 13.8.
Vojtech Szabó a manželka Gabriela Szabóová - žiadajú o predlženie Zmluvy o nájme pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.9.
MUDr. Miroslav Novotný - žiada o odkúpenie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.10.
Robert Trifunovič - žiada o predlženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 13.11.
Štefan Sovinský a Vladimír Sovinský - žiadajú o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PeadDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 13.12.
Denisa Rigóová - žiada o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 13.13.
Univerzita J. Selyeho - žiada o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 13.14.
Tomáš Strasser - žiada o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 24
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.15.
Ján Kešiar - žiada o uzatvorenie dodatku k Zmluve o budúcej zmluve - KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.16.
Mestský úrad, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - navrhuje uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. - MJ Novák - PN Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
PeadDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány PeadDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. - Dozorná rada COM MEDIA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PeadDr. Štefan Bende
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PeadDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 16.
Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa spoločnosti COM-MÉDIA spol. s r.o. - Výberové konanie COM MEDIA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 5
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič PeadDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
PeadDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó