HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 49. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 16.09.2010Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 02.09.2010 " -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Attila Petheő Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 4.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 5.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Alžbeta Tóthová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Gizela Némethová, Peter Németh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOS - Dplt. Jozef Bujna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Zsolt Molnár -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Anton Rafael -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Fridrich Kovács a Helena Kovácsová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Peter Mrkva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.8.
Žiadosť o prenájom bytu- Tihamér Nagy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Katarína Molnárová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 5.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Tichomír Hosnedl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.11.
Žiadosť o prenájom bytu - Erika Palasová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.12.
Pridelenie bytu v bytovom dome na adrese Veľký Harčáš 61, Komárno - Mária Serafínová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5.13.
Žiadosť na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu - Ondrej Kossár, Júlia Kelková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Návrh na zámer predaja voľných bytov a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.
Žiadosť o predĺženie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny bytov na adrese Komárno, Palatínova ul č. 47 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 9.1.
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Komárno - žiadosť o priznanie finančnej dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta  Csaba Fehér  


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.1.
K návrhom Školského vzdelávacieho programu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.2.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.3.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.4.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.5.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy U. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.6.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.7.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.8.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Attila Petheő      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.9.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.10.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.11.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.12.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 10.13.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai  Attila Petheő
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 10.14.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 10.15.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 10.16.
Návrh Školského vzdelávacieho programu Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 10.17.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 10.18.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.19.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.20.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.21.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér  Attila Petheő  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 10.22.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 10.23.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 10.24.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 48, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.25.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy Eötvösova ul. 64, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 10.26.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Handlovská ul. 4, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 10.27.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy Kapitánova ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 10.28.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. Komáromi Kacza 33, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 10.29.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Komáromi Kacza 39, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Fehér    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.30.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy Mederčská ul. 38, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.31.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy - Óvoda, Ul. mieru 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 10.32.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 10.33.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Dlhá ul. 1, Komárno - Nová Stráž -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 10.34.
Návrh Ročného plánu kontinuálneho vzdelávania Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 10.35.
K návrhom Štruktúry kariérových pozícií škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 10.36.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Komenského ul. 3, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 10.37.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 10.38.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 10.39.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 10.40.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej školy Rozmarínová ul. 1, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 10.41.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Základnej umeleckej školy - Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 10.42.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 10.43.
Návrh Štruktúry kariérových pozícií Centra voľného času - Szabadidőközpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 10.44.
Materská škola Kapitánová ul. 29, Komárno - Žiadosť o odstránenie havarijného stavu budovy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Ing. László Stubendek      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 11.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu mesta Komárno určeného na podporu talentov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 12.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2010, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení VZN č. 8/2008, 20/2008, 6/2009 a 11/2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
 Attila Petheő      

   Nehlasovali:
Ing. Kornél Horváth MUDr. Peter Tóth    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 13.1.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - Mesto Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
 Attila Petheő Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 13.2.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Domova dôchodcov Komárno za I. polrok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Mgr. Béla Keszegh Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 13.3.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za I. polrok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Attila Farkas Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 13.4.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za I. polrok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Attila Farkas      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z.Š. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z.Š. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z.Š. Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z.Š. Pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z.Š. ul. Práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
MUDr. Peter Tóth      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - Z. Š. Rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 13.5.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2010 - ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 13.6.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 13.7.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Komárno v roku 2010 - nákup kontajnerov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 13.8.
Žiadosť o úpravu rozpočtu - ZUŠ Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 13.9.
Žiadosť o doplnenie textu uznesenia č. 1786/2010 - ZUŠ Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 13.10.
Žiadosť o zníženie dane z nehnuteľnosti - AGROPROVA, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek    


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 13.11.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku - havarijný stav - VIATOR, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő  

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 13.12.
Správa o plnení uznesenia č. 1835/2010 - VIATOR, s.r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Petheő Ing. László Stubendek  

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 13.13.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na roku 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
 Attila Petheő      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 13.14.
Zmena Programového rozpočtu mesta Komárno na strane bežných výdavkov na rok 2010 - mestská autobusová doprava v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 88
Číslo bodu: 13.15.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií - informatívny materiál -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth  Attila Petheő Ing. László Stubendek


Číslo hlasovania: 89
Číslo bodu: 13.16.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2009 - Procedurálisj. Birkus levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
Ing. László Stubendek Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 90
Číslo bodu: 13.16.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2009 - PN Birkus - MJ Birkus KOMVAK mim. ZSZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
 Attila Petheő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
Ing. Štefan Zámbó      


Číslo hlasovania: 91
Číslo bodu: 13.16.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2009 - PN Keszegh - MJ Keszegh jutalom 0
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Attila Farkas JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 92
Číslo bodu: 13.16.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      


Číslo hlasovania: 93
Číslo bodu: 13.17.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2009 - PN Birkus - MJ Birkus 9 nap - analízis
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Péter Birkus Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Ing. Štefan Zámbó  


Číslo hlasovania: 94
Číslo bodu: 13.17.
Správa o činnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek    

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth    


Číslo hlasovania: 95
Číslo bodu: 13.18.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Proti:
Ing. Péter Birkus JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth Ing. László Stubendek  


Číslo hlasovania: 96
Číslo bodu: 13.19.
Správa o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 97
Číslo bodu: 13.20.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 98
Číslo bodu: 13.21.
Správa o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a prostriedkami Európskych spoločenstiev a inými prostriedkami zo zahraničia, majetkom, majetkovými právami, záväzkami, pohľadávkami v meste, ktoré je sídlom okresu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth  


Číslo hlasovania: 99
Číslo bodu: 13.22.
Správa z vládneho auditu na Meste Komárno za obdobie 2007 až 2009 (v období od 07.05.2010 do 01.07.2010) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 100
Číslo bodu: 13.23.
Návrh na uzatvorenie zmluvy o výpožičke nebytových priestorov pre neziskovú organizáciu Pro studentibus nominatae de Selye János, n.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Ing. Péter Birkus Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 101
Číslo bodu: 13.24.
Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép  


Číslo hlasovania: 102
Číslo bodu: 14.1.
Jozef Lehotkai - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 103
Číslo bodu: 14.2.
Marina - alt. , spol. s.r.o., - žiadosť o prehodnotenie uznesenia - Žiada o slovo -Szót ker
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Juraj Bača      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Fehér Mgr. Béla Keszegh
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép    


Číslo hlasovania: 104
Číslo bodu: 14.2.
Marina - alt. , spol. s.r.o., - žiadosť o prehodnotenie uznesenia - Stiahnuť bod z rokovania - Levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
 Juraj Bača Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 105
Číslo bodu: 14.3.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - žiadosť o uznanie preinvestovanej čiastky -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 106
Číslo bodu: 14.4.
Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským - žiada o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 107
Číslo bodu: 14.5.
Ing.arch. Peter Kopják a manželka Eva Kopják - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 108
Číslo bodu: 14.6.
Dušan Paluch - žiadosť o odpredaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Mgr. László Fazekas
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača  Csaba Fehér MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 109
Číslo bodu: 14.7.
Občianske združenie PALATINUS, Polgári társulás - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 110
Číslo bodu: 14.8.
Slovak Telecom a.s. - žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Ing. Štefan Zámbó      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 111
Číslo bodu: 14.9.
Rímskokatolická cirkev, farnosť Komárno - žiadosť o povolenie na vybudovanie spevnenej plochy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek Mgr. Štefan Zábojník


Číslo hlasovania: 112
Číslo bodu: 14.10.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia verejnej správy - žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
 Juraj Bača MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek


Číslo hlasovania: 113
Číslo bodu: 14.11.
Peter Hovorka - PENITA REŠTAURANT - žiadosť o zníženie nájomného - PN Horváth - MJ Horváth 70Ç
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 114
Číslo bodu: 14.11.
Peter Hovorka - PENITA REŠTAURANT - žiadosť o zníženie nájomného -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 5
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Zdržali sa:
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 115
Číslo bodu: 14.12.
Rudolf Koniček - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 116
Číslo bodu: 14.13.
Univerzita J. Selyeho - žiadosť o zväčšenie vypožičanej časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník
Ing. Štefan Zámbó      

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus MUDr. Anton Marek    

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 117
Číslo bodu: 14.14.
Beata Kubicová, - podnikateľ - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
 Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 118
Číslo bodu: 14.15.
Mestský úrad Komárno, Odbor územného rozvoja, výstavby a správy majetku - návrh na schválenie prenájmu časti pozemku - Stiahnuť bod z rokovania - Levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
 Juraj Bača Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Ing. Kornél Horváth
MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 119
Číslo bodu: 14.16.
Mária Hajabácsová,Ing. Zuzana Horváthová a Ing. Ervín Horváth,Irena Czibulková,MADÁCH-POSONIUM, spol. s r.o - žiadosť o predlženie nájomnej zmluvy - PN Andruskó - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Ing. Péter Birkus Ing. Imre Dubány
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák Mgr. Lajos Szép    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta  Attila Farkas MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth
MUDr. Peter Tóth Ing. Štefan Zámbó    


Číslo hlasovania: 120
Číslo bodu: 14.17.
COORDING, s r.o. - žiadosť o odpredaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Péter Birkus  Csaba Fehér JUDr. Vojtech Novák Ing. Štefan Zámbó


Číslo hlasovania: 121
Číslo bodu: 14.18.
Žiadosť o zaradenie komunikácie ul. Práce II. do pasportu komunikácií -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány
 Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
Ing. Péter Birkus      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 122
Číslo bodu: 15.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 123
Číslo bodu: 16.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - 1. Kostalik
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 124
Číslo bodu: 16.
Žiadosti v územnoplánovacích veciach - Stiahnuť bod z rokovania - Levonni fotovoltalikus
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy
Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Zdržali sa:
 Csaba Fehér JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 125
Číslo bodu: 17.
Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 4/B/2009 - VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 126
Číslo bodu: 17.
Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárna č. 4/B/2009 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 127
Číslo bodu: 18.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno - Počet poslancov 25 - Képviselők száma 25
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó  

   Proti:
Ing. Kornél Horváth      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő    


Číslo hlasovania: 128
Číslo bodu: 18.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno - PN Bača - MJ Bača 1 + 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 11
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Mgr. László Fazekas
 Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő

   Proti:
Ing. Péter Birkus  Attila Farkas Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő Ing. László Stubendek
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Ing. Imre Dubány MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 129
Číslo bodu: 18.
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 v meste Komárno - PN Andruskó - MJ Andruskó 25-ös lista
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas  Csaba Fehér MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
 Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník Ing. Štefan Zámbó

   Zdržali sa:
Mgr. László Fazekas Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 130
Číslo bodu: 19.
Návrh na Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó Mgr. Lajos Szép
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 131
Číslo bodu: 20.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne - PN Bača - MJ Bača 200Ç
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 6
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
 Juraj Bača MUDr. Tamás Hollósy Mgr. Béla Keszegh  

   Proti:
Ing. Péter Birkus Ing. Kornél Horváth JUDr. Vojtech Novák Ing. László Stubendek
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Imre Dubány  Attila Farkas
Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Anton Marek  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 132
Číslo bodu: 20.
Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas  Csaba Fehér
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Tamás Hollósy JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Ing. Béla Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Lajos Szép      


Číslo hlasovania: 133
Číslo bodu: 21.
Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó  Juraj Bača Mgr. György Batta Ing. Péter Birkus
Ing. Imre Dubány  Attila Farkas Mgr. László Fazekas MUDr. Tamás Hollósy
JUDr. Éva Hortai Ing. Kornél Horváth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
JUDr. Vojtech Novák  Attila Petheő MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla Szabó
Mgr. Lajos Szép MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Fehér Mgr. Ondrej Gajdáč