HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 30. zasadnutie MZ, konaného dňa 09.03.2017Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 3
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
 Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Interpelácie a otázky - Interpellációk és kérdések - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 826/2016 zmena
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 866/2016 zmena
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Upozornenie prokurátora č. Pd 15/17/4401-3 - A Pd 15/17/4401-3 sz. ügyészi figyelmeztetés - bod A
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 5.
Návrhy VZN Mesta Komárno, ktorým sa menia a dopĺňajú: - Javaslatok Komárom Város ÁÉR-k elfogadására, melyek módosítják és kiegészítik a: - 14/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5.
Návrhy VZN Mesta Komárno, ktorým sa menia a dopĺňajú: - Javaslatok Komárom Város ÁÉR-k elfogadására, melyek módosítják és kiegészítik a: - 17/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Návrhy VZN Mesta Komárno, ktorým sa menia a dopĺňajú: - Javaslatok Komárom Város ÁÉR-k elfogadására, melyek módosítják és kiegészítik a: - 19/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.1.
Zámena pozemkov za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.2.
Michal Židek - Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.2.
Michal Židek - Žiadosť o predaj pozemku - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.3.
Dávid Habardík a Feo Martiová Csilla ­ Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.4.
Henrieta Hegedűsová ­ Žiadosť o predaj pozemku - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.5.
Ing. Irina Jaščuková ­ Žiadosť o predaj pozemkov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.6.
LATREND s.r.o. ­ Žiadosť o predaj pozemkov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.7.
Media representative, s.r.o. ­ Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.8.
Komárňanský vozotajský tradície zachovajúci spolok - Žiadosť o výpožičke nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.9.
Stará pevnosť Komárno n.o. ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.10.
Občianske združenie Villa Camarum Polgári Társulás - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.11.
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Speciális Alapiskola ­ Žiadosť o prenájom nebytových priestorov ­ prístavby ZŠ na ul. Košickej na parc. registra „C“ č. 7307 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs  


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 6.12.
VÝPOŽIČKA NEBYTOVÉHO PRIESTORU PRE OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRUH BEZPEČIA, o.z. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 6.13.
Tímea Bitterová, Peter Szeles ­ Žiadosť o výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 6.14.
Západoslovenská distribučná a.s. ­ Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 6.15.
Správa odbornej komisie pre priamy predaj o výsledku vyhodnotenia priameho predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 6.16.
Správa Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - PN Rajkó error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - PN Rajkó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 6
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás Ing. Béla Szabó

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.1.
Žiadosť o pridelenie iného bytu - Margita Majerčíková -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.2.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.3.
Žiadosť o prenájom bytu - Elemír Sárközi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Richard Lakatos -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Roman Sárközi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.6.
Žiadosť o pridelenie bytu - Eva Lakatosová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.7.
Žiadosť o pridelenie bytu - Marta Margitová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 12.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením celoročných letných terás - Kérvények állandó jellegű teraszok üzemeltetésének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie - COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS kérvénye célirányos támogatás igénylésére - PN Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 10.
Žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie - COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS kérvénye célirányos támogatás igénylésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.
Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2017- Žiadosť o účelový finančný príspevok - Mestské kultúrne stredisko - A VMK kérvénye célirányos támogatás igénylésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.
Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2017- Žiadosť o účelový finančný príspevok - Mestské kultúrne stredisko - A VMK kérvénye célirányos támogatás igénylésére - prerušenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - otvorenie overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - PN Kovács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - žiada o slovo Fekete
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - žiada o slovo Huňady
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - žiada slovo Bósza
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 6
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
PaedDr. József Kiss Péntek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - PN Kovács (Due Diligence)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - Pôvodné uznesenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - Prerušenie (20.03.2017)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 3
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Károly Less Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth  Dávid Kovács
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 8.
Dohoda spoločnosti KOMVaK a. s. s firmou HASS s.r.o. ­ Megegyezés a KOMVaK rt. És a HASS kft. között - Prerušenie (23.03.2017)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 14.
Správa o príprave obnovy miestnych komunikácií v Komárne - Beszámoló Komárom város útfelújítási előkészületeiről - Overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 14.
Správa o príprave obnovy miestnych komunikácií v Komárne - Beszámoló Komárom város útfelújítási előkészületeiről - PN Finančná k.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
PaedDr. József Kiss Péntek      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 14.
Správa o príprave obnovy miestnych komunikácií v Komárne - Beszámoló Komárom város útfelújítási előkészületeiről - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa o oznámení Slovenského zväzu ľadového hokeja - Tájékoztató a Szlovák Jégkorongszövetség értesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 16.
Návrh náplne činnosti Komisie rozvoja mesta pri MZ v Komárne - Javaslat a Városfejlesztési bizottság tevékénységi körére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 17.
Návrh na odvolanie člena a menovanie nového člena Komisie rozvoja mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Komárne - Javaslat a Városfejlesztési Bizottság tagjának visszahívására és új tag kinevezésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 18.
Zmena v zložení komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch - Változás a idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok bizottságának összetételében -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 19.
Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ J.A. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 20.1.
Návrh rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na roky 2017-2019 - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 20.2.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2017 - normatívne financovanie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 20.3.
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2017 - stravovanie žiakov v hmotnej núdzi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 20.4.
Žiadosť ZŠ Eötvösa o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie telocvične -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 20.6.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 Židovská náboženská obec -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Židovská náboženská obec - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Komáromi Zsidó Hitközség - PN Hortai error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Židovská náboženská obec - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Komáromi Zsidó Hitközség - PN Hortai error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 10
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Konštantín Glič Ing. Béla Szabó    

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Židovská náboženská obec - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Komáromi Zsidó Hitközség - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 21.
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Židovská náboženská obec - Kérelem pénzügyi támogatás megítélésére a 11/2015 sz. ÁÉR értelmében - Komáromi Zsidó Hitközség -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 22.1.
Návrh na odpis pohľadávky voči spoločnosti ROS reklamno obchodná spoločnosť, s. r.o. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 22.2.
Správa o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2016 ­ informatívny materiál na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 22.3.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2016 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 22.4.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2017 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 23.1.
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO žiada o finančnú dotáciu z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotné účely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 24.
Vyhodnotenie Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2016 - Komárom Város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2016 - es évi megvalósítási terve kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 25.
Návrh Realizačného plánu ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno na rok 2017 - Javaslat Komárom Város szociális szolgáltatásai közösségi tervezetének 2017 - es évi megvalósítási tervére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 26.
SÚHRNNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI A STAVE VYBAVOVANIA SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV V PODMIENKACH SAMOSPRÁVY MESTA KOMÁRNO ZA ROK 2016 - BESZÁMOLÓ A 2016-OS ÉVBEN VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL, PANASZOK ÉS BEADVÁNYOK INTÉZÉSÉRŐL -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 27.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 28.
Návrh na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno - Javaslat a Komáromi Járásbíróság ülnökének megválasztására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 29.
Vyhodnotenie Ondrejského jarmoku za rok 2016 - informatívna správa - A 2016 - os András-napi vásár kiértékelése - tájékoztó beszámoló -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 31.
Informatívna správa o stave zabezpečovania mestskej autobusovej dopravy na území mesta Komárno - Tájékoztató jellegű beszámoló a városi tömegközlekedés állapotáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó