HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 25. zasadnutie MZ, konaného dňa 13.11.2012Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Comorra Servis - Návrh na uznesenie Gajdáč - HJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 3.1.
Obyvatelia obytného domu so súpisným číslom 270 - žiadosť o odkúpenie pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.2.
Klub kulturistiky, silového trojboja a silových športov "D-GYM" - žiadosť o výpožičku nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.3.
Ján Horváth a manželka Júlia Horváthová - žiadosť o predaj záhrady -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.4.
Tímea Szénássy - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.5.
Ing. Štefan Zámbó a manželka RNDr. Eleonóra Zámbóová - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.6.
GOLDBERG MEDIA, s.r.o. - žiadosť o zámenu pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.7.
Ing. Margita Pémová,Ágnes Zsidek,Gabriela Peredy a Eva Antalová - žiadosť o zámenu - Žiada o slovo - Szót kér (Pém Margit)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.7.
Ing. Margita Pémová,Ágnes Zsidek,Gabriela Peredy a Eva Antalová - žiadosť o zámenu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.8.
Peter Kolozsi - KOLOREK, VEGO MARKETING s.r.o. - žiadosť o prenájom kovových stĺpov verejného osvetlenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.9.
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.10.
SK-Cont a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.11.
ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.12.
Silvia Chovanová - ENCHANTED - žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 3.13.
Terézia Baloghová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány  

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 3.14.
Tomáš Ferencz - žiadosť o dlhodobú výpožičku nebytového priestoru - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 9
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 3.14.
Tomáš Ferencz - žiadosť o dlhodobú výpožičku nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
MUDr. Zsolt Sebő      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 3.15.
Monika Bujnová - žiadosť o dlhodobý prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 3.16.
Magdaléna Dorotovičová a Veronika Kosztolányiová - žiadosť o odpredaj spoluvlastníckeho podielu Mesta Komárno - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 3.17.
Mgr. Tomáš Nagy - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza

   Proti:
Ing. Imrich Dubány      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 3.18.
Orange Slovensko, a.s. - žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 3.20.
Ing. Irina Jaščuková - žiadosť o predaj časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 3.21.
Ing. Eva Kuruczová - žiadosť o predaj pozemku - PN FK - MJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 3.21.
Ing. Eva Kuruczová - žiadosť o predaj pozemku - MJ VFB - PN KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 3.21.
Ing. Eva Kuruczová - žiadosť o predaj pozemku - PN MSU - MJ Hivatal
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 3.22.
Ladislav Kopša - žiadosť o odpredaj nasledovných pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 3.23.
Akzent Media, spol. s.r.o. - žiadosť o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 5
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák  

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 3.24.
SSM Slovakia s.r.o. - žiadosť o prenájom časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 4
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Vojtech Novák    

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 3.25.
Ivan Tapolcsányi a manželka Mária Tapolcsányiová - žiadosť o predaj pozemku - PN Rada - MJ Tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 3.26.
Ing. Ján Stanko a manželka MUDr. Gizela Stanková - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány Ing. Alžbeta Jágerská    

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 3.27.
CALOR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 3.28.
Žiadosť o súhlas k výpožičke nebytových priestorov (Univerzite J. Selyeho) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 3.29.
Immomem (elektrická prípojka) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 4.
Žiadosť o zmenu územného plánu mesta Komárno v areáli lodeníc - Területrendezési terv módosításának kérvényezése a hajógyár területén -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 5.
Návrh na VZN .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2012, Ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov v znení VZN č. 19/2008 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie Dodatku číslo 5 k Zriaďovacej listine Zariadenia pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska ul. 16, Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 8.
Návrh na schválenie zámeru predaja rodinného domu vo vlastníctve Mesta Komárno - Javaslat Komárom városának tulajdonában lévő családi ház eladására vonatkozó tervezetére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Ing. Alžbeta Jágerská      

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 10.1.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Terézia Mercegová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 10.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Jozef Kovács -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 10.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU - Zoltán Habardík -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 10.4.
Žiadosť o prenájom bytu - Ivan Szeiff -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 10.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Roman Laufer -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 10.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Laura Petrová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 10.7.
Žiadosť o prenájom bytu - Jozef Lakatos, Tamara Móriczová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 10.8.
Žiadosť o prenájom bytu - Ondrej Bôrik -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 10.9.
Žiadosť o prenájom bytu - Terézia Magyariová, Štefan Magyari -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.10.
Žiadosť o prenájom bytu - Tamás Kováč -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.11.
Žiadosť o prenájom bytu - Melinda Vrábelová, Ivan Mayer -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Mihály Mácza      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 10.12.
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme bytu po uplinutí výpovednej lehoty na dobu určitú v súlade s §9 ods. 7 VZN č. 6/2011 - Johana Kesiarová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 11.1.
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZŠ Komenského ul. Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 11.2.
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta v správe škôl a školských účelových zariadení -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Gabriel Dékány    


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 11.3.
Návrh na vyňatie nehnuteľnosti z evidencie majetku a z účtovnej evidencie majetku Mesta Komárno a jeho zverenie do správy ZŠ Komenského Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 11.5.
Mgr. Béla Keszegh - poslanecký návrh na uznesenie na poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu na podporu talentov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 13.
Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Komárno - A behajthatatlan követelések ¸könyvelésből való kisorolása - PN-MJ Dékány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.
Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok Mesta Komárno - A behajthatatlan követelések ¸könyvelésből való kisorolása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 14.
Návrh na vyradenie neupotrebiteľného a prebytočného majetku mesta - Javaslat a használhatatlan vagyon nyilvántartásból való törlésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 15.
Informatívna správa o výsledku kontroly využitia prostriedkov EU na výstavbu cyklotrasy - Tájékoztató az EU-s pénzek kerékpárút kiépítésére vaó felhasználásának ellenőrzéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Keszegh - HJ Keszegh (rokovací poriadok)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 2
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 17.
Rôzne - Egyéb - Návrh na uznesenie Keszegh - HJ Keszegh (zabezpečiť dvojjazyčnosť)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák    

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč