HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 23. zasadnutie MZ., konaného dňa 08.09.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PaedDr. József Kiss Péntek      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Károly Less Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 4.
Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenie pre seniorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 5.
Odstránenie následkov kalamitnej situácie - informatívna správa - A vihar következményeinek felszámolása - tájékoztató anyag - žiada o slovo Deminger
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 5.
Odstránenie následkov kalamitnej situácie - informatívna správa - A vihar következményeinek felszámolása - tájékoztató anyag -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 3
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 9
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Andruskó 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Mgr. Béla Keszegh      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 24


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 12.9.2016 10:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 11
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy  

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 14.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. József Kiss Péntek

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 9.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 6
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 6.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Komárne - Javaslat a Komáromi Képviselőtestület tárgyalási rendjére - pokračovanie 19.9.2016 13:00
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai