HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 8. zasadnutie MZ Komárno, konaného dňa 27.06.2019Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Keszegh B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Ing. László Stubendek
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Zsolt Sebő  

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Keszegh B. 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Ildikó Bauer      

   Zdržali sa:
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 11.7
TE-318/2019 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ mimoriadna situácia nadmerného výskytu komárov ­ Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására ­ rendkívüli szúnyog invázió - Žiada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 24


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Ing. László Stubendek Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 11.7
TE-318/2019 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ mimoriadna situácia nadmerného výskytu komárov ­ Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására ­ rendkívüli szúnyog invázió -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 11.7
TE-318/2019 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ mimoriadna situácia nadmerného výskytu komárov ­ Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására ­ rendkívüli szúnyog invázió - Letecký postrek -Légi permetezés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer PhDr. Imre Knirs Ing. Marian Molnár
Mgr. Csilla Szabó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zrušenie uzn.214/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zmena uzn.200/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - Zmena uzn.282/2019
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.1
TE-321 NÁVRH NA ZMENU STANOV SPOLOČNOSTI COM-MÉDIA SPOL. S R.O., KOMÁRNO - JAVASLAT A COM-MÉDIA, KFT., KOMÁRNO ALAPSZABÁLYZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2019 - A főellenőr 2019-es év 2. félévi ellenőrzési terve -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
TE-236 Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS za rok 2018 - Az idősek otthona 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
TE-196 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK ­ Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2018 - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.1
TE-309 Informatívna správa o zmene člena dozornej rady voleného zamestnancami ­ Tájékoztatás az alkalmazottak által megválasztott felügyelő bizottsági tag megváltozásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer  Zsolt Feszty Ing. Peter Korpás Mgr. Magdaléna Tárnok

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.2
TE-308 Návrh zmeny v súpise ročných výkonov na rok 2019 - A 2019-es évi tevékenységi lista módosítására való javaslat -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
TE-274 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2018 - Komárom város 2018 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.1
TE-286 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 - MsKS - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására ­ VMK -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 5
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.2
TE-288 Žiadosť ZŠ Rozmarínová o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni -Rozmaring utcai AI kérvénye pénzügyi támogatásra az iskolai étkezde balesetveszélyes állapotának felszámolására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.3
TE-305 Návrh na financovanie školskej jedálne pri ZŠ Rozmarínová ul., - Javaslat a Rozmaring utcai iskola konyha finanszírozására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Marian Molnár  


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.4
TE-289 Žiadosť ZŠ pohraničná o preklasifikáciu výdavkov z kapitálových na bežné - Határőr utcai AI kérvénye beruházási jellegű kiadások átcsoportosítására folyó jellegű kiadásokra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.5
TE-235 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - spoluúčasť nákupu izotermického vozidla - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására ­ izotermikus jármű vásárlása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.6
TE-310 Žiadosť o dotáciu - Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne - Dotációs kérelem - A közlekedésbiztonság javítása Komáromban -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.
TE - 303 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ Kapitálové výdavky - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására ­ tőke jellegű kiadások - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr.  Károly Less Mgr. Magdaléna Tárnok    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.
TE - 303 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ Kapitálové výdavky - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására ­ tőke jellegű kiadások -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.1
TE-268 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok ­ nájomné za mestské byty - Javaslat a behajthatatlan követelések kisorolására ­ városi lakások bérlete -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.2
TE-281 Pridelenie bytu_Ul. slobody 5/3 ­ Lakáskiutalás_Szabadság u. 5/3 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.3
TE-282 Pridelenie bytu_Ul. slobody 7/17- Lakáskiutalás_Szabadság u. 7/17 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.4
TE-283 Pridelenie bytu _Ul. gen. Klapku 6/32 ­ Lakáskiutalás_Klapka györgy u. 6/32 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 14.
TE-278 Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő  

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 14.
TE-278 Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t - PN - MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 15.1
TE-279 Návrh počtu tried v materských školách, tried 1. ročníka a 0. ročníka základných školách v školskom roku 2019/2020 - Javaslat az óvodák osztályainak számára valamint az alapiskolák 1. és 0. évfolyamában lévő osztályainak számára a 2019/2020-as tanévben -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 15.2
TE-320 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listiny ZŠ ul. Rozmarínová ul. 1 Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapítólevelének függelékének jóváhagyására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.3
TE-306 Správa o priebehu 28. Komárňanských dní 2019 - Beszámoló a 28. Komáromi Napok lefolyásáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.1
TE-275 OZ Schola pro pueri - Schola pro pueri polgári társulás - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Patrik Ruman
Mgr. Csilla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta  Baltazár Ryšavý    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.2
TE-276 OZ Franza Lehára ­ Lehár Ferenc polgári társulás -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.1
TE-257 Rodičovské združenie pri SOŠ obchodu a služieb Komárno - Kereskedelmi és Szolgáltatói Szakközépiskola Szülői Közössége -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 17.2
TE-259 Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova Komárno - Rozmaring utcai AI Szülői Közössége -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 17.3
TE-277 TIMOTEUS n.o. - TIMOTEUS nonprofit szervezet -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Patrik Ruman MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 17.4
TE-304 Schola pro pueri - Schola pro pueri -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 17.5
TE-307 O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO - O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 18.1
TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 18.2
TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 18.3
TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 18.4
TE-209_2019_Rémaiová Denisa_osobitný zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 18.5
TE-254_2019_Celoročné terasy_osobitný zreteľ - Litovel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 18.5
TE-254_2019_Celoročné terasy_osobitný zreteľ - Šariš
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 18.6
TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov_osob. zreteľ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 18.7
TE-291_2019_Papp Ernő_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 18.8
TE-292_2019_Vörös Jozef_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Patrik Ruman      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 18.9
TE-294_2019_Róbert Szilva_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 18.9
TE-294_2019_Róbert Szilva_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr.  Károly Less Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Patrik Ruman    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 18.10
TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 18.11
TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 18.12
TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman
 Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 18.13
TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 18.14
TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Magdaléna Tárnok  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 18.15
TE-101_2019_Agref spol. s r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less Mgr. Csilla Szabó  


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 18.16
TE-102_2019_ N-Lél a.s -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Ing. Marian Molnár      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 18.17
TE-103_2019_Ing. Pint Ján -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Ildikó Bauer Mgr.  Károly Less Mgr. Magdaléna Tárnok  


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 18.18
TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr.  Károly Less      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 18.19
TE-296_2019_Gyűrösiová Monika_predkupné právo -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 18.21
TE-322_2019_OVS p.č.1710-295 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 18.23
TE-299_2019_Kebex invest_vecné bremeno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 1
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Mgr. Csilla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr.  Károly Less MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 18.24
TE-300_2019_ZSDIS a.s., KOMWERK, s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 18.25
TE-301_2019_celoročné terasy -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Magdaléna Tárnok      

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. Marian Molnár    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 18.26
TE_272_2019_OVS_Byty - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 18.26
TE_272_2019_OVS_Byty -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 18.27
TE-302_2019_predaj bytu Švantnerová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Marian Molnár Mgr. Patrik Ruman  Baltazár Ryšavý
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Mgr. Magdaléna Tárnok
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 19.
Plán zasadnutí MZ na druhý polrok 2019 - Az második félév üléseinek terve a 2019-es évre -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ildikó Bauer JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr.  Károly Less Ing. Marian Molnár
 Baltazár Ryšavý MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Csilla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Mgr. Magdaléna Tárnok Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Patrik Ruman JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek