HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 12. riadne zasadnutie MZ, konaného dňa 06.09.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth MUDr. Peter Tóth  

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program MJ - PN Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program MJ - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Szilárd Ipóth    

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Pohovor MZ s uchádzačmi na obsadenie funkcie konateľa spol. COM-MÉDIA - A COM-MÉDIA kft.ügyvezetői igazgató funkciójára jelentkezők meghallgatása - MJ - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Pohovor MZ s uchádzačmi na obsadenie funkcie konateľa spol. COM-MÉDIA - A COM-MÉDIA kft.ügyvezetői igazgató funkciójára jelentkezők meghallgatása - 3 tagú bizottság . 3 členná komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Pohovor MZ s uchádzačmi na obsadenie funkcie konateľa spol. COM-MÉDIA - A COM-MÉDIA kft.ügyvezetői igazgató funkciójára jelentkezők meghallgatása - MJ Hortai - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Menovanie riaditeľa zariadenia seniorov - A nyugdíjasotthon igazgatójának kinevezése - Szót kér Ipóthová - Žiada o slovo Ipóthová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Menovanie riaditeľa zariadenia seniorov - A nyugdíjasotthon igazgatójának kinevezése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Menovanie riaditeľa zariadenia seniorov - A nyugdíjasotthon igazgatójának kinevezése -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
JUDr. Vojtech Novák      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Informatívna správa o plnení uznesení - Tájékozató a határozatteljesítésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník

   Proti:
 Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 6.
Prerokovanie podania sťažnosti obyvateľky MUDr. Pethőczovej - MUDr. Petőczová panaszbeadványának megtárgyalása - MJ - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 7.
Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľného majetku a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2011, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016 - MJ MKP - PN MKP
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Podmienky a podklady k verejnému obstarávaniu na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno na roky 2012-2016 - 5 év ár nem változik - 5 rokov cena sa nemení
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Výstavba radových garáži na Komenského ulici v Komárne na parc. č. 1472/1, k.ú. Komárno - MJ KRM - PN KRM
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 5
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Proti:
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Výstavba radových garáži na Komenského ulici v Komárne na parc. č. 1472/1, k.ú. Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosti o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov (Boris Borsányi, Alexandra Dicková, Helena Krepelková, Róbert Uhrin). - Borsányi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosti o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov (Boris Borsányi, Alexandra Dicková, Helena Krepelková, Róbert Uhrin). - Dicková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 14
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
JUDr. Éva Hortai  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosti o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov (Boris Borsányi, Alexandra Dicková, Helena Krepelková, Róbert Uhrin). - Uhrin
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai
JUDr. Tamás Varga      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.1.
Žiadosti o poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov (Boris Borsányi, Alexandra Dicková, Helena Krepelková, Róbert Uhrin). -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.2.
Letné tanečné divadlo, n.f. - Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap - Žiadosť o zmenu účelu dotácie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.2.
Letné tanečné divadlo, n.f. - Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap - Žiadosť o zmenu účelu dotácie - PJ Hortai ülés megszakitva - PN Hortai zasadnutie prerušené
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth    

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 12.1.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2010 - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
 Csaba Cúth      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 12.5.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti VIATOR, s.r.o. za rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Peter Tóth

   Proti:
JUDr. Vojtech Novák      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.1.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2010 - MJ - PN Novák
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.1.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2010 - MJ - PN Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy  Mihály Mácza Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth

   Nehlasovali:
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.1.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti CALOR, s.r.o. za rok 2010 - Felügyelő tanács - Dozorná rada
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
MUDr. Zsolt Sebő Mgr. Štefan Zábojník    

   Proti:
MUDr. Peter Tóth      

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.2.
Správa o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., za rok 2010 - MJ - PN Benyó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Proti:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány JUDr. Éva Hortai  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende Ing. Konštantín Glič
Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.2.
Správa o hospodárení spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., za rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Štefan Bende  Csaba Cúth
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Peter Tóth
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 12.3.
Správa o činnosti, hospodárení a stave majetku spoločnosti COM-VARGAS, spol. s r.o., za rok 2010 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.4.
Výročná správa spoločnosti KOMVaK, a.s. za rok 2010 - MJ - PN Győrfy
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Imrich Dubány      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 12.6.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ Mesto Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Éva Hortai
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 12.7.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno za I. polrok 2011 - Szót kér Ipóthová - Žiada o slovo Ipóthová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Nehlasovali:
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 12.7.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Zariadenia pre Seniorov Komárno za I. polrok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 12.8.
Hodnotenie výsledku hospodárenia Mestského kultúrneho strediska za I. polrok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová Mgr. Béla Keszegh  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó MUDr. Peter Tóth JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 12.9.
Hodnotenie výsledku hospodárenia COMORRA SERVIS za I. polrok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Mgr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Mgr. Béla Keszegh
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő MUDr. Peter Tóth
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová Ing. Béla  Szabó  


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. Eötvösa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. Komenského
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Móra Jókaiho
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. pohraničná
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ s VJM Ul. práce
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZŠ Ul. rozmarínová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 12.10.
Hodnotenie výsledku hospodárenia za I. polrok 2011 ­ ZŠ, ŠKD a ZUŠ - ZUŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 12.11.
Predpokladané náklady ZŠ pohraničná na rok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 12.12.
Žiadosť ZUŠ o navýšenie rozpočtu na rok 2011 - PJ - PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Béla  Szabó    

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 12.13.
Zmena rozpočtu Zariadenia pre seniorov Komárno na rok 2011 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.14.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ­ informatívny materiál - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 11
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder  Mihály Mácza Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Béla  Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Juraj Bača  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.14.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií ­ informatívny materiál - PJ Dubány levonni - PN Dubány stiahnuť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
 Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy MUDr. Zsolt Sebő    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 13.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről - error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 7
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 13.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
Ing. Gabriel Dékány Ing. László Győrfy JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 14.1.
František Csalava - GARDENIA - žiadosť o výpožičku novovytvorenej parcely č. 2474/3 - Első 11 pont levonva - Prvých 11 bodov stiahnutých
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 6
Prítomní: 22


   Za:
PaedDr. Štefan Bende Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy
JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó  Csaba Cúth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 14.12.
Ing. Ján Šoltés a JUDr. Zuzana Šoltésová - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Ing. Konštantín Glič
Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai Ing. Alžbeta Jágerská Ing. Béla  Szabó

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 14.13.
Mgr. Marta Konrád - žiadosť o dlhodobú výpožičku pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová JUDr. Vojtech Novák
MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč  Mihály Mácza    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 14.14.
ZSE Distribúcia, a.s. - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 14.15.
Klub športového potápania HYDRO Komárno - žiadosť o zrušenie predkupného práva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Vojtech Novák Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza MUDr. Zsolt Sebő
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 14.16.
Mária Szabóová - žiadosť o vydanie vyjadrenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 14.17.
Tivadar Birkus a manž. - žiadosť o predaj resp. prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 14.18.
Ján Bundár - žiadosť o predaj novovytvorenej parcely -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 14.19.
Tibor Székely a manž. - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 14.20.
Terézia Marosiová a Tibor Székely a manželka - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 14.21.
Priska Vasová - žiadosť o výpožičku časti pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 14.21.
Priska Vasová - žiadosť o výpožičku časti pozemku - HJ - NU Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Nehlasovali:
Ing. László Győrfy      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 14.22.
Agrodružstvo Kameničná - žiadosť o prenájom pozemkov - Bizottság, elnök Dubány - Komisia, predseda Dubány
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník

   Zdržali sa:
Ing. Gabriel Dékány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič  Mihály Mácza
Ing. Béla  Szabó      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. László Győrfy JUDr. Mária Kanthová


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 14.22.
Agrodružstvo Kameničná - žiadosť o prenájom pozemkov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská
JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. Gabriel Dékány    

   Nehlasovali:
Mgr. Štefan Zábojník      


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 14.23.
Marek Pampiszli - žiadosť o prenájom nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 14.24.
Július Őszi a Lívia Ősziová - žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. Béla  Szabó      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 14.25.
Mestský úrad v Komárne - návrh na prenájom nebytových priestorov (Dôstojnícky pavilón) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič PaedDr. Ágnes Héder JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák
Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník  

   Zdržali sa:
Mgr. Juraj Bača Ing. László Győrfy    

   Nehlasovali:
MUDr. Zsolt Sebő      


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 14.26.
Mestský úrad v Komárne - návrh na prenájom nebytových priestorov (Zichyho palác) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 14.27.
Mestský úrad v Komárne - návrh na zámenu nehnuteľností -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača Mgr. György Batta PaedDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó  Csaba Cúth Ing. Gabriel Dékány Ing. Imrich Dubány
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy PaedDr. Ágnes Héder
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
JUDr. Tamás Varga Mgr. Štefan Zábojník    


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 14.28.
Mestský úrad v Komárne, OÚRVaSM - návrh na predaj prebytočného majetku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 4
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Csaba Cúth Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč PaedDr. Ágnes Héder
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová  Mihály Mácza
JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó JUDr. Tamás Varga
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Ing. László Győrfy      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Gabriel Dékány Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 15.
Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Komárno - Komárom Város Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tervének aktualizálása -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Juraj Bača PaedDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Gabriel Dékány
Ing. Imrich Dubány Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Ing. László Győrfy
PaedDr. Ágnes Héder MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Alžbeta Jágerská JUDr. Mária Kanthová
 Mihály Mácza JUDr. Vojtech Novák MUDr. Zsolt Sebő Ing. Béla  Szabó
Mgr. Štefan Zábojník      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Csaba Cúth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai