HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 28. zasadnutie MZ, konaného dňa 21.12.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Szabó 1 error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Szabó 2 error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Szabó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Szabó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó  Dávid Kovács    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Rajkó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Rajkó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 16
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - PN Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. František Rajko  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Rozpočet 2017-2019 - rozpočet
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.
Upozornenie prokurátora č. Pd 163/16/4401-3 - A Pd 163/16/4401-3 sz. úgyészi figyelmeztetés -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.- A KOMVaK vízgazdálkodási Rt-vel kapcsolatos aktuális úgyek - Korpás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai PaedDr. József Kiss Péntek MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.- A KOMVaK vízgazdálkodási Rt-vel kapcsolatos aktuális úgyek - Szabó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 13
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.- A KOMVaK vízgazdálkodási Rt-vel kapcsolatos aktuális úgyek - Kóňa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.- A KOMVaK vízgazdálkodási Rt-vel kapcsolatos aktuális úgyek - Návrh na uznesenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Aktuálne záležitosti spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.- A KOMVaK vízgazdálkodási Rt-vel kapcsolatos aktuális úgyek -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Peter Korpás