HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 40. zasadnutie MZ, konaného dňa 22.03.2018Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Overovatelia - Hitelesitők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Szilárd Ipóth      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó      

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie ­ Megnyitó - Program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 1614/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 432/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 214/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 1549/2017
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - 1685/2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
PaedDr. József Kiss Péntek      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről - Szabó B.
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.
Informatívna správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulé obdobie - A főellenőr beszámolója az elvégzett ellenőrzésekről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.1
Návrhy spoločnosti KOMVaK a.s. - A KOMVaK Rt. javaslatai - Due Diligence - Žiada o slovo - Szót kér
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.1
Návrhy spoločnosti KOMVaK a.s. - A KOMVaK Rt. javaslatai - Due Diligence - Variant B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.2
Návrhy spoločnosti KOMVaK a.s. - A KOMVaK Rt. javaslatai - zmena uznesenia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.3
Návrhy spoločnosti KOMVaK a.s. - A KOMVaK Rt. javaslatai - prevádzková zmluva -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
PhDr. Imre Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2018 ­ riešenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o. - Javaslat a CALOR, k.f.t. krízishelyzetének megoldására - Variant B
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 5.
Návrh na zmenu PR Mesta Komárno na rok 2018 ­ riešenie krízového stavu spoločnosti CALOR, s.r.o. - Javaslat a CALOR, k.f.t. krízishelyzetének megoldására - PN - MJ Marek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty PhDr. Imre Knirs  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.
Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2018 príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - Javaslat a COMORRA SERVIS járulékos szervezet 2018 ­ as költségvetésének módosítására -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.
Návrh na nepoužitie el. aukcie vo verejnej súťaži s názvom „Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno" - Javaslat a közbeszerzés nem elektronikus aukcióval való lebonyolításáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 6
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko    

   Proti:
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 8.1
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok szociális ügyekben ­ ZO Slovenský zväz telesne postihnutých -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.2
Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok szociális ügyekben - ZO rodičov telesne postihnutých detí -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.1
Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben - Zoznam žiadateľov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 9.2
Žiadosť o prenájom bytu G.L. - Stiahnúť - Levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Peter Korpás      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 9.3
Žiadosť o prenájom bytu M.T. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.4
Žiadosť o prenájom bytu K.L. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.5
Žiadosť o prenájom bytu D.H. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.6
Žiadosť o prenájom bytu A. L. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.7
Žiadosť i pridelenie H.F -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.8
Žiadosť o zaradenie G.U. - Stiahnuť - Levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.1
Návrhy na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 pre: -Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Komárno-Római Katolikus Egyház, komáromi plébánia részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.2
Združenie maďarských rodičov na Slovensku - ZŠ na ulici Eötvösa s VJM Komárno - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ­ Eötvös Utcai MTNY Alapiskola Komárom részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.3
Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne - komáromi Bastion Comorra nonprofit szervezet részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 10.4
Združenie maďarských rodičov na Slovensku ­ ZŠ Móra Jókaiho s VJM Komárno - Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége ­ Jókai Mór Alapiskola Komárom részére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.1
Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno na rok 2018 - Rezerva 100 tisíc
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Konštantín Glič MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.2
Návrh na zmenu rozpočtu Základnej školy J.A. Komenského, Komenského č.3, Komárno ­spolufinancovanie projektu „Úspešne v základnej škole“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.3
Žiadosť Základnej školy Komárno, Ul. pohraničná 9 o spolufinancovanie projektu „V základnej škole úspešnejší“ -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó    


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ s VJM Eötvösova ul.39
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ J. A. Komenského,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ Móra Jókaiho s VJM,
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ Ul. pohraničná 9
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ s VJM Ul. práce 24
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZŠ Rozmarínová ul.1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 11.4
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti (vyhodnocovacia správa) - ZUŠ - MUAI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 11.5
Žiadosť o navýšenie osobných príplatkov zamestnancov školského stravovania na rok 2018 - PN - MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs    


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 11.6
Žiadosť o umiestnenie sochy Ignáca Semmelweis-a * Kérvény Semmelweis Ignác szobrának elhelyezésére -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó PaedDr. József Kiss Péntek    


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 11.7
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku ­ cirkevný zbor Komárno - 1500 eur
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 12
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Ing. Konštantín Glič PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko

   Proti:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PaedDr. József Kiss Péntek Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 11.7
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2016 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku ­ cirkevný zbor Komárno - 2000 eur
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 11.8
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe * Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére - Študentský divadelný súbor GIMISZ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 11.8
Návrh na udelenie Ceny Mesta Komárno Pro Urbe * Javaslat Észak- Komárom Pro Urbe díjának odaítélésére - PaedDr. Štefan Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 7
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PaedDr. József Kiss Péntek    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 12.1
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Stará pevnosť -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó PaedDr. József Kiss Péntek  


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 12.2
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Bokros Jozef -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PaedDr. József Kiss Péntek
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
MUDr. Attila Horváth      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai  


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 12.3
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - COM-therm - lStiahnuť - Levonni
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PaedDr. József Kiss Péntek PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh  


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 12.4
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Orná pôda - Proced. návrh Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 12.5
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - WC Detský park -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Anton Marek      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 12.6
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - EL-AG -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 12.7
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Földes - komunikácia -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 12.8
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Földes zeleň - Predaj - Eladás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 12.9
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Ing. Gertrúda Geskeová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 12.10
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Mikuláš Németh a Lívia Németh -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák  Dávid Kovács    


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 12.11
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - OVS, rodinný dom Pevnostný rad - PN - MJ Fi. komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 12.12
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Mgr. František Konkolyi -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 12.13
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - ÚPSVaR -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 12.14
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Univerzita J. Selyeho -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 12.14
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - Univerzita J. Selyeho - Neschvaluje
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
 Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai  

   Zdržali sa:
Mgr. Béla Keszegh      

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó  


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 12.15
Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben - OVS-býv. VINTAGE HOME s.r.o -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - WOLF De Luxxe s.r.o. ­ De Luxxe Café
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 67
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - ČILI ­ Helena Čiliaková
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 68
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Win Komárno s.r.o. ­ reštaurácia AGORA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 69
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Win Komárno s.r.o. ­ kaviareň AMERICANO
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 70
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Mária Hajabácsová ­ reštaurácia Klapka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imre Knirs  


Číslo hlasovania: 71
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Juraj Csorosz ­ DÖNER - STREET FOOD
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Anton Marek  


Číslo hlasovania: 72
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Milan Škuliba ­ MILANO
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 73
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Adrián Hupka ­ FORTISSIMO - Black Cat Irish Pub
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 5
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 74
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - EURO-AGRO s.r.o. ­ BOTTÉKA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 75
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Andrea Varga ­ reštaurácia „Hubert Varga“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 76
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Zsuzanna Bognár ­ BOROZÓ
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 77
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - manos de piedra s.r.o. ­ pekáreň Lipóti
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 78
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Allgrafit s.r.o. ­ herňa-bar Crystal
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 79
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Irena Patakiová ­ MIX
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 6
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 80
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Ladislav Uzsák ­ Bianca Bufet
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 6
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 81
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Ondrej Miško ­ Čajovňa ­ Čarovňa
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 6
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 82
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Melinda Tomová - Melinda Tomová
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 6
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Peter Korpás    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs
 Dávid Kovács Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 83
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Sandra Nagyová - Kút Café
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 84
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - D.O.W. Trade, s.r.o. ­ Johnnys Bar
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai PhDr. Imre Knirs  Dávid Kovács


Číslo hlasovania: 85
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Baltazár Ryšavý ­ Boldi, Kino Tatra ­ Tatra Caffe
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 86
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - HE ­ HOLDING, s.r.o. ­ Zmrzlináreň
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imre Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák      


Číslo hlasovania: 87
Číslo bodu: 13.
Žiadosti o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás - Kérvények az időszakos nyári teraszok üzemeltetésének jóváhagyására - Pokračovanie - Folytatás
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imre Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh    

   Nehlasovali:
MUDr. Tibor Bastrnák Ing. František Rajko