HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 27. zasadnutie MZ, konaného dňa 08.12.2016Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - overovatelia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.1.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.1.
Návrh zmeny programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2016 - PN FK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.2.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (Program 1.3.) na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 11
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh      

   Proti:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.3.
Zmena Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2016 (Program 1.1.) -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 1
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 1
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Mgr. Tímea Szénássy  

   Proti:
Ing. Béla Szabó      

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 3.4.
Žiadosť Základnej školy Pohraničná o zmenu rozpočtu a preklasifikovanie vlastných príjmov na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 3.5
Návrh na uvoľnenie viazanosti finančných prostriedkov základných škôl na rok 2016 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.6.
Rozpočtové opatrenia schválené primátorom mesta Komárno v roku 2016 - informatívna správa -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 3.7.
Prekladanie výsledkov mimoriadnej inventarizácie -návrh na vyradenie nedokončených investícií a ich odpísanie -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács  

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje 973, 858, 520/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zmena 835/2016
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
Ing. Béla Szabó      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 4.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 10
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 6.1.
Slunce n.o - žiada o finančnú dotáciu - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 2
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás    

   Proti:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 6.1.
Slunce n.o - žiada o finančnú dotáciu - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.2.
FORLIFE n.o. - žiada o finančnú dotáciu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 1
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.3.
Náruč n.o. - žiada o finančnú dotáciu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.4.
Charita n.o. - žiada o finančnú dotáciu -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč Mgr. Béla Keszegh    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 7.
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno 2016-2018 - Komárom Város közösségi tervének javaslata 2016 -2018 -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.
Správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 15.11.2016 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Éva Hortai JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.1.
Žiadosť o predaj nebytového priestoru - ul. Župná -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 9.2.
Návrh na odňatie majetku zo správy príspevkovej organizácie Comorra Servis -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 9.3.
NÁVRH NA PODANIE PROJEKTU "CEZHRANIČNÝ TURISTICKÝ PARK" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 9.4.
NÁVRH NA PODANIE PROJEKTU "CEZHRANIČNÝ TURISTICKÝ PARK" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 9.5.
Fortissima Group s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 10
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 9.6.
LATREND s.r.o. - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 9.7.
František Sárközi, Mária Molnárová - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 9.8.
ENERGYMONTAGE, s.r.o. - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 9.9.
Mgr. František Konkolyi a manž. Ing. Iveta Konkolyi - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Mgr. Tímea Szénássy      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 9.10.
Gabriel Takács a manželka Denisa Takácsová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 9.11.
Štefan Szabó a Mária Szabóová - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 9.12.
Zsuzsanna Mészáros - Žiadosť o predaj pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
Ing. Konštantín Glič      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 9.13.
Zmluva o budúcej zmluve o bezplatnom prevode vlastníckeho práva k objektom vyvolaných investícií -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč    


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 9.14.
Zámena nehnuteľností medzi Univerzitou J. Selyeho v Komárne a Mestom Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 9.15.
Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia - Žiadosť o prenájom pozemku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 9.16.
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru - žiada o slovo Dunamente
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 9.16.
Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO - DUNAMENTE - Žiadosť o prenájom nebytového priestoru -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 23
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 9.17.
Občianske združenie za lepšie Komárno, Maďarský spoločenský a kultúrny zväzok na Slovensku v Komárne a Spolok ENDRESZ csoport - Žiadosť o výpožičku -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 9.18.
Ondrej Marosi a Libuša Marosiová - Žiadosť o výpožičku pozemkov - 1. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 6
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter

   Proti:
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Attila Horváth
Ing. Peter Korpás JUDr. Tamás Varga    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 9.18.
Ondrej Marosi a Libuša Marosiová - Žiadosť o výpožičku pozemkov - 2. alternatíva
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 3
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai Mgr. Béla Keszegh  


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 9.19.
Baltazár Ryšavý - BOLDI - Žiadosť o súhlas so zriadením záložného práva - žiada o slovo BOLDI
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 9.19.
Baltazár Ryšavý - BOLDI - Žiadosť o súhlas so zriadením záložného práva - procedurálný návrh Andruskó (KOMVAK)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 2
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Proti:
 Zsolt Feszty Ing. František Rajko    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 9.20.
Univerzita J. Selyeho - Žiadosť o súhlas k výpožičke nebytových priestorov -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 9.21.
Návrh na schválenie zámeru priameho predaja bytu vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 3
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty Ing. František Rajko    

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 9.22.
Správa komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže o výsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 10.1.
Zoznam žiadateľov o prenájom bytu na rok 2016 - doplnený -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 10.2.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU Gazdovská ul. 8/20 - Magdaléna Huršanová -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 10.3.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU Gazdovská ul. 4/19 - Gabriela a Alexander Motýl -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 10.4.
Žiadosť o prenájom bytu v DOU Gazdovská ul. 8/30 - Jozef Garai -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Tímea Szénássy      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 10.5.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/15 - Gyöngyike Szajkó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 10.6.
Žiadosť o prenájom bytu - Ul. roľníckej školy 49/17 - Erik Kackó -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 18


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Mgr. Béla Keszegh Mgr. Tímea Szénássy  


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 11.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015, Cykloturistický klub Slobodní pútnici Pro Castello Comaromiensi, n.o. SERIÁL "CYKLOPOTULKY" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 11.
Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015, Cykloturistický klub Slobodní pútnici Pro Castello Comaromiensi, n.o. SERIÁL "CYKLOPOTULKY" -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
Mgr. György Batta MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 12.
Návrh na uznesenie k vykonaniu kontroly hlavným kontrolórom mesta Komárno v spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less    

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 13.3.
Návrh na uznesenie k vykonaniu kompletného auditu ("DUE DILIGENCE") spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 15
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Béla Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Proti:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Anton Marek  

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 13.1.
Návrh na zníženie záväzkov spoločnosti KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 13.2.
Koncepcia riešenia vlastníctva a prevádzky vodárenského majetku pre región Komárno -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less

   Nehlasovali:
Mgr. Béla Keszegh      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 14.
Personálne zmeny KOMVAK - žiada o slovo Ruman
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 14.
Personálne zmeny KOMVAK -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
Mgr. Béla Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Proti:
 Zsolt Feszty      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 14.
Personálne zmeny KOMVAK - prerušenie (12.12.2016)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 2
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 22


   Za:
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Szilárd Ipóth Mgr. Béla Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth    

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  

   Nehlasovali:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta    


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 14.
Personálne zmeny KOMVAK - prerušenie (15.12.2016)
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 2
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič Mgr. Béla Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Éva Hortai PhDr. Imrich Knirs  

   Nehlasovali:
Ing. Peter Korpás Ing. František Rajko