HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 14. zasadnutie MZ., konaného dňa 10.12.2015Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - Overovatelia - Hitelesítők
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Fekete
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 19
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN.MJ Andruskó
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
 Zsolt Feszty      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Gajdáč
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program PN-MJ Varga
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
Ing. Konštantín Glič PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less  


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - Megnyitó - program
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 23


   Za:
Mgr. Imre Andruskó MUDr. Tibor Bastrnák Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - berie na vedomie - tudomásul vétel
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 5
Prítomní: 19


   Za:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende JUDr. Éva Hortai

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről - zrušuje sa 416/C/2015, 414/2015, 413/2015, 367/2015, 257/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.
Návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti KOMVaK a.s. - Javaslat a KOMVaK rt. alaptőke emeléséről -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 516/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      

   Nehlasovali:
JUDr. Štefan Bende JUDr. Margit Keszegh    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 532/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó  


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Žiadosti a návrhy spoločnosti Calor s.r.o. - A Calor kft. kérvényei és javaslatai - 548/2015
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
 Dávid Kovács      

   Zdržali sa:
 Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Tímea Szénássy

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Žiadosť o zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov - Az idősek otthona költségvetésének módosítási javaslata -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Nehlasovali:
MUDr. Zoltán Benyó      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja" mesta Komárno na roky 2015-2022 - - PN-MJ Bende
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 20


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Béla Szabó Ing. Ján Vetter

   Proti:
JUDr. Margit Keszegh      

   Zdržali sa:
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 25/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom - Javaslat Komárom Város 25/2015-ös sz. ÁÉR-ére, egyszeri és különleges segélyek folyósításáról -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno - MJ Rada error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno - PN rada - MJ tanács
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Proti:
Mgr. Károly Less      

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - HK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 1
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Dávid Kovács Ing. Béla Szabó
Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter    

   Nehlasovali:
Mgr. Ondrej Gajdáč      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - VZN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.
Comorra Servis - Zriaďovatelská listina
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.
Comorra Servis - nenávratný finančný príspevok . MJ Hortai
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 22
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 12.
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2016 - 2018 - A főellenőr szakvéleménye a város 2016 - 2018-as költségvetési javaslatához -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 19


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó
Ing. Ján Vetter      

   Nehlasovali:
Mgr. Károly Less JUDr. Tamás Varga    


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN FK - PJ PB
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. František Rajko
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
PhDr. Imrich Knirs      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 1 error
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 2
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács
Mgr. Károly Less Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Nehlasovali:
MUDr. Attila Horváth Ing. František Rajko    


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga  

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh
 Dávid Kovács Mgr. Károly Less Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 5
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga

   Proti:
MUDr. Zoltán Benyó PhDr. Imrich Knirs  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
Ing. Zoltán Bujna MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 4
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter  

   Proti:
PhDr. Imrich Knirs      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács
Ing. František Rajko Mgr. Tímea Szénássy    


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 5
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter    


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 6
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga  

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh Ing. František Rajko Ing. Ján Vetter  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 7
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Andruskó 8
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 21
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs
Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. František Rajko Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
JUDr. Margit Keszegh      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 1
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás  Dávid Kovács Mgr. Károly Less
MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga
Ing. Ján Vetter      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs
Ing. František Rajko      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 2
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 18
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai
MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter    

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó JUDr. Margit Keszegh Mgr. Károly Less Ing. František Rajko


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra - PN-MJ Gajdáč 3
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende Mgr. Ondrej Gajdáč
Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth Ing. Peter Korpás
 Dávid Kovács MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy
JUDr. Tamás Varga      

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Mgr. Károly Less Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 13.
Návrh programového rozpočtu Mesta Komárno na roky 2016-2018 - Komárom Város költségvetésének tervezete a 2016-2018- as időszakra -
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 4
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 0
Prítomní: 22


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende  Zsolt Feszty
Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič JUDr. Éva Hortai MUDr. Szilárd Ipóth
Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek Ing. Béla Szabó
JUDr. Tamás Varga      

   Proti:
MUDr. Attila Horváth JUDr. Margit Keszegh  Dávid Kovács Mgr. Tímea Szénássy

   Zdržali sa:
MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna PhDr. Imrich Knirs Ing. František Rajko
Ing. Ján Vetter      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 14.
Cyklotrasa EUROVELO 6 úsek Čičov - Komárno - žiada o slovo - szót kér Ján Simon
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 20
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 21


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta JUDr. Štefan Bende MUDr. Zoltán Benyó
Ing. Zoltán Bujna  Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič
JUDr. Éva Hortai MUDr. Attila Horváth MUDr. Szilárd Ipóth JUDr. Margit Keszegh
PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás Mgr. Károly Less MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy JUDr. Tamás Varga Ing. Ján Vetter

   Zdržali sa:
 Dávid Kovács      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 14.
Cyklotrasa EUROVELO 6 úsek Čičov - Komárno - prerušenie - berekesztés
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:
Mgr. Imre Andruskó Mgr. György Batta MUDr. Zoltán Benyó Ing. Zoltán Bujna
 Zsolt Feszty Mgr. Ondrej Gajdáč Ing. Konštantín Glič MUDr. Attila Horváth
JUDr. Margit Keszegh PhDr. Imrich Knirs Ing. Peter Korpás MUDr. Anton Marek
Ing. Béla Szabó Mgr. Tímea Szénássy Ing. Ján Vetter  

   Zdržali sa:
Mgr. Károly Less      

   Nehlasovali:
JUDr. Éva Hortai